Wojciech Pomarański

Witold Kozłowski

Tadeusz Trzmiel

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała

Prof. Jacek Majchrowski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata