Program

5 PAŹDZIERNIKA – WIZYTY STUDYJNE

 

• Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Krakowski Holding Komunalny
• Showroom przemysłu 4.0, Mitsubishi Electric
• Konferencja „Sektor kreatywny – przemysł przyszłości”, Filharmonia Krakowska

 

Prosimy o zapisy przy rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

09:00
09:00 - 09:15
Aula Kongresowa

Inauguracja Kongresu

Rejestracja będzie otwarta od godziny 8:00.
09:15
09:15 - 10:45
Aula Kongresowa

Sesja inauguracyjna

Zagadnienia:
 • Rola polskich czempionów w kształtowaniu gospodarki
 • Państwo przyjazne przedsiębiorcom - rzeczywistość czy wyzwanie?
 • Polska w Europie czy Europa w Polsce?
 • Perspektywa budżetowa UE a sprawa polska
 • Rozwój społeczeństwa a nowoczesna gospodarka
 • Państwo jako pomoc czy kreator?
 • 11:15
  11:15 - 12:45
  Sala nr 1

  Medycyna 2.0?

  Zagadnienia:
 • Nowoczesne technologie medyczne a poprawa jakości leczenia
 • Pozycja polskich firm farmaceutycznych na rynku globalnym
 • Komercjalizacja innowacji medycznych
 • Szpital przyszłości - rola samorządów
 • Kampanie zdrowotne - jak skutecznie dotrzeć do pacjenta?
 • Służba zdrowia a rynek pracownika
 • Dyrektor czy manager. Zarządzanie placówką zdrowia
 • 11:15
  11:15 - 12:45
  Sala nr 2

  Kobiety jako liderki. Role, oczekiwania, wyzwania

  Zagadnienia:
 • Kobieta jako manager w biznesie, samorządzie i nauce
 • Wpływ tradycji, kultury i uwarunkowań fizycznych człowieka na rozwój kariery
 • Rola i pozycja kobiet w polskiej i światowej nauce
 • Kompetencje przyszłości - od czego zależy światowa gospodarka i jak na nią wpływać?
 • Stereotypy w polityce a parytety i prawa wyborcze
 • 11:15
  11:15 - 12:45
  Sala nr 3

  Zrównoważone miasto – zrównoważony rozwój (cz.1)

  Zagadnienia:
 • Inteligentne wdrożenia w miastach
 • Smart City - jak podnieść jakość życia w mieście?
 • Skuteczne zagospodarowanie dostępnej przestrzeni
 • Elektromobilność - quo vadis?
 • Funkcjonalny transport, a rozwój miast i regionów
 • Synergia samorządów - unikalne właściwości, wspólne interesy
 • Technologie i rozwiązania w transporcie
 • 11:15
  11:15 - 12:45
  Sala nr 4

  Energowystarczalność w gospodarce komunalnej miasta Krakowa

 • Energetyka odnawialna w służbie mieszkańcom – przegląd stosowanych technologii
 • KHK SA i Ekospalarnia Kraków jako największy wśród spółek producent zielonej energii
 • Zielony wodór z odpadów i jego zastosowanie w gospodarce komunalnej
 • Wykorzystanie odnawialnej energii w transporcie miejskim – autobusy zasilane wodorem, elektryczny tabor, technologie ładowania, tramwaje bez pantografu
 • Składowisko odpadów jako źródło energii
 • Turbiny wodne na tranzycie wody, turbiny na odpływie ścieków oczyszczonych, turbiny gazowe oraz fotowoltaika – jak Wodociągi Miasta Krakowa produkują energię
 • Alternatywne i odnawialne źródła energii w ciepłownictwie miejskim
 • 12:45
  12:45 - 13:00

  Przerwa kawowa

  13:00
  13:00 - 14:30
  Sala nr 1

  Made in Poland (cz.1)

  Zagadnienia:
 • Firmy rodzinne w nowoczesnej gospodarce
 • Aktywna promocja polskich marek za granicą
 • Programy instytucjonalne wspierające polskich przedsiębiorców - oczekiwania a rzeczywistość
 • Konkurencyjność polskich firm na rynkach zagranicznych
 • Liderzy biznesu - kierunki rozwoju
 • Transport, czyli czynności spedycyjne
 • 13:00
  13:00 - 14:30
  Sala nr 2

  Gospodarka 4.0. - nowoczesne usługi dla biznesu

  Zagadnienia:
 • Wyzwania, trendy i kierunek rozwoju nowoczesnych usług w Polsce
 • Big Data, Cloud Computing czy Machine Learning. Cyfrowa transformacja niejedno ma imię
 • Standard 5G. O internecie słów kilka
 • Nadchodzą roboty, czyli wpływ robotyzacji na rynek pracy, wynagrodzenia i bezpieczeństwo
 • Druk 3D jako nowy sposób projektowania i wytwarzania produktów
 • 13:00
  13:00 - 14:30
  Sala nr 3

  Zrównoważone miasto - zrównoważony rozwój (cz.2)

  Zagadnienia:
 • To jeszcze mgła czy już smog, czyli dlaczego nadal tyle pracy przed nami?
 • Opłacalność inwestycji w OZE. Zysk czy działania na rzecz klimatu?
 • Natura inspiracją zmian
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Co po erze plastiku?
 • Sztuczne słońce - tam, gdzie fikcja stała się prawdą?
 • Niezależność energetyczna - jak ją rzeczywiście osiągnąć
 • Firma odpowiedzialna klimatycznie - sposoby na redukcję niskiej emisji
 • 13:00
  13:00 - 14:30
  Sala nr 4

  Innowacje, biznes, nauka (cz.1)

  Zagadnienia:
 • Bariery we współpracy nauki z biznesem
 • Czynniki ułatwiające budowanie trwałej relacji między uczelnią a przedsiębiorstwem
 • Współpraca nauki i biznesu oczami przedsiębiorców oraz naukowców
 • Zróżnicowane źródła finansowania działalności innowacyjnej
 • Wystarczy tej teorii, czyli jak skomercjalizować badania naukowców?
 • 14:30
  14:30 - 15:30

  Przerwa obiadowa

  15:30
  15:30 - 17:00
  Sala nr 1

  Made in Poland (cz.2)

  Zagadnienia:
 • Firmy rodzinne w nowoczesnej gospodarce
 • Aktywna promocja polskich marek za granicą
 • Programy instytucjonalne wspierające polskich przedsiębiorców - oczekiwania a rzeczywistość
 • Konkurencyjność polskich firm na rynkach zagranicznych
 • Liderzy biznesu - kierunki rozwoju
 • Transport, czyli czynności spedycyjne
 • 15:30
  15:30 - 17:30
  Sala nr 2

  Gospodarka 4.0 - nowoczesne usługi dla biznesu (cz.2)

  Zagadnienia:
 • Wyzwania, trendy i kierunek rozwoju nowoczesnych usług w Polsce
 • Big Data, Cloud Computing czy Machine Learning. Cyfrowa transformacja niejedno ma imię
 • Standard 5G. O internecie słów kilka
 • Nadchodzą roboty, czyli wpływ robotyzacji na rynek pracy, wynagrodzenia i bezpieczeństwo
 • Druk 3D jako nowy sposób projektowania i wytwarzania produktów
 • Źródłach finansowania działalności innowacyjnej
 • 15:30
  15:30 - 17:00
  Sala nr 3

  Zrównoważone miasto, zrównoważony rozwój (cz.3)

  Zagadnienia:
 • To jeszcze mgła czy już smog, czyli dlaczego nadal tyle pracy przed nami?
 • Opłacalność inwestycji w OZE. Zysk czy działania na rzecz klimatu?
 • Natura inspiracją zmian
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Co po erze plastiku?
 • Sztuczne słońce - tam, gdzie fikcja stała się prawdą?
 • Niezależność energetyczna - jak ją rzeczywiście osiągnąć
 • Firma odpowiedzialna klimatycznie - sposoby na redukcję niskiej emisji
 • 15:30
  15:30 - 17:00
  Sala nr 4

  Menedżer skuteczny - jak efektywniej zarządzać?

  Zagadnienia:
 • Rola umiejętności miękkich w zarządzaniu
 • Vademecum Menedżera – praktyczny trening umiejętności skutecznego i precyzyjnego zarządzania
 • Nowoczesne metody szkoleniowe: Lego Serious Play, coaching systemowy
 • Nowoczesne techniki zarządzania: szkoła ustawień systemowych
 • Rola mediów społecznościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Budowanie marki osobistej w social media
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00
  Sala nr 1

  Praktyczne wykorzystanie własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstw

  Zagadnienia:
 • Ulgi podatkowe IP BOX oraz ulga B+R
 • Własność intelektualna jako istotny składnik majątku przedsiębiorstwa
 • Prawa wyłączne jako narzędzia gry rynkowej
 • Własność przemysłowa jako element zdobywania przewagi konkurencyjnej
 • Monopol patentowy czy ochrona przed nieuczciwą konkurencją?
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00
  Sala nr 4

  Nova Praxis - Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych MŚP

  Zagadnienia:
 • Znaczenie innowacji produktowych i procesowych w rozwoju firm rodzinnych
 • Zmiany organizacyjne i zmiany produktowe w firmach rodzinnych
 • Digitalizacja - szansa czy przeszkoda - znaczenie oporu przed zmianą w firmach z dużym stażem
 • RPA - czy pandemia przybliżyła nas do rozwiązań typu RPA - czyli gdzie i jak można użyć robotów w biurze?
 • Nowoczesne i zwinne rozwiązania biznesowe dla firm MŚP
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00
  Sala nr 3

  Edukacja a rynek pracy

  Zagadnienia:
 • Kształcenie dla przemysłu - studia dualne
 • Rola kształcenia zawodowego - dobre praktyki
 • Uczelnie badawcze - sposób na rozwój kadr
 • Reformy szkolnictwa wyższego
 • Efektywne sposoby na przyciągnięcie studentów
 • Obcokrajowcy na rynku pracy
 • Starzejące się społeczeństwo - nowe wyzwania dla pracodawcy
 • Oczekiwania młodego pokolenia a możliwości pracodawcy
 • 12:30:00
  12:30:00 - 13:00:00

  Przerwa kawowa

  13:00
  13:00 - 14:30
  Sala nr 2

  Perspektywa rozwoju samorządu

  Zagadnienia:
 • Samorząd otwarty na innowacje
 • Rozwój samorządów w nowej perspektywie unijnej
 • Samorząd jako atrakcyjny produkt turystyczny - jak się wyróżnić
 • Nie tylko budżet obywatelski. Sposoby na aktywizację mieszkańców
 • Niestandardowe formy promocji samorządów
 • Rola stref ekonomicznych w rozwoju przedsiębiorczości regionu
 • Dobre praktyki współpracy na linii samorząd-inwestor
 • Budowanie atrakcyjności miast i regionów dla inwestorów
 • Pakiet dla średnich miast - efekty i oceny
 • 13:00
  13:00 - 14:30
  Sala nr 3

  Rynek nieruchomości w Polsce

  Zagadnienia:
 • Narodowy Program Mieszkaniowy - efekty, oceny, wyzwania
 • Nowe technologie w budownictwie
 • Rynek pierwotny, rynek wtórny. Jakich mieszkań i standardów oczekują Polacy?
 • Miasto-developer-spółdzielnia. Aspiracje i możliwości współpracy
 • Koszty mieszkań a energooszczędność. Jak pomagać, aby nie zaszkodzić?
 • 14:30
  14:30 - 15:30

  Przerwa obiadowa

  15:30
  15:30 - 17:00
  Sala nr 1

  Opłacalność inwestycji w OZE. Zysk czy działania na rzecz klimatu?

 • Rozwój i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce
 • Strategia energetyczna kraju a transformacja polskiego sektora energii
 • Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej
 • Inteligentna energetyka, czyli smart grid
 • Miasto w panelach. Jakie korzyści płyną dla miast z fotowoltaiki
 • Recykling fotowoltaiki. Jak skutecznie zadbać o środowisko po zużyciu paneli słonecznych?
 • 15:30
  15:30 - 17:00
  Sala nr 2

  POWER SPEECH

 • Marka Osobista Przedsiębiorcy - Boss Branding w praktyce
 • RADYKALNE NEGOCJACJE - dlaczego tyle tracimy w negocjacjach?
 • BIBILIA EFEKTYWNOŚCI, czyli metodologia Kaizen
 • Fakty i mity na temat zarządzania
 • 15:30
  15:30 - 17:00
  Sala nr 4

  Innowacje, biznes, nauka (cz.2)

  Zagadnienia:
 • Bariery we współpracy nauki z biznesem
 • Czynniki ułatwiające budowanie trwałej relacji między uczelnią a przedsiębiorstwem
 • Współpraca nauki i biznesu oczami przedsiębiorców oraz naukowców
 • Zróżnicowane źródła finansowania działalności innowacyjnej
 • Wystarczy tej teorii, czyli jak skomercjalizować badania naukowców?