Live

Dzień 1
Inauguracja i studio kongresowe

Sala Audytoryjna

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Dzień 2
Gala Kongresową

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Studio Kongresowe