Edycja 2022

IX POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

IX Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się w dniach 14-15 listopada w Krakowie.

14 listopada o godzinie 9:40 odbyła się konferencja prasowa przed rozpoczęciem Kongresu, udział w konferencji wzięli Józef Gawron – Wicemarszałek województwa Małopolskiego, Jerzy Muzyk – Wiceprezydent Miasta Kraków oraz Wojciech Pomarański – Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

O godzinie 10:00 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie rozpoczęła się uroczysta inauguracja IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którą prowadziła Agnieszka Gozdyra wraz z Krzysztofem Ziemcem. Wyjątkowa, dziewiąta edycja Kongresu to ponad 20 paneli dyskusyjnych, 15 godzin niezwykle interesujących dyskusji, 150 prelegentów, 1600 uczestników oraz prawie 100 wyróżnionych podmiotów. Wykorzystując nowoczesne technologie, poprzez transmisje online i studio kongresowe, przedsięwzięcie oglądało kilkanaście tysięcy osób.

W trakcie wydarzenia poruszane były najważniejsze kwestie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. W wydarzeniu uczestniczyli również goście honorowi: Józef Gawron – Wicemarszałek województwa Małopolskiego, Jurgen Tiedje – Przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. badań i innowacyjności, Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP, Dariusz Szweda – Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Jakub Wawrzyniak –  Konsul Generalny RP w Kolonii, Jerzy Muzyk  – Wiceprezydent Miasta Kraków.

Komisja Europejska

Kongres od 9 lat realnie wpływa na działania polskich przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Rozwój gospodarczy, inwestycje, innowacje oraz nowe projekty zwiększają prestiż Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Interdyscyplinarność daje szansę na realne efekty i przyczynia się do komercjalizacji projektów i badań partnerów.

Polska Agencja Przedsiębiorczości jest konsultantem w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej. Nawiązuje konsorcja, wspiera synergię nauki z  biznesem oraz rozwija przedsiębiorczość stymulując dalszy rozwój gospodarczy naszego kraju. Organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości współpracuje z Izbami Gospodarczymi, a w przyszłości planuje otworzyć specjalną jednostkę – biuro lobbujące projekty naukowo-badawcze w Brukseli. Te wszystkie działania stworzyły społeczność polskiego kongresu, która zrzesza kilka tysięcy podmiotów.

Z roku na rok Polski Kongres Przedsiębiorczości staje się najbardziej medialnym kongresem w Polsce. Dzięki współpracy ponad podziałami jest jednocześnie jednym z najczęściej cytowanych wydarzeń w mediach ogólnopolskich. Organizatorzy co roku są zapraszani do innego miasta, aby wydobyć i zaprezentować wszystkie walory gospodarcze danego regionu.

Stojąc przed wyzwaniem odbudowy światowej gospodarki, takie wydarzenie jak Polski Kongres Przedsiębiorczości stanowi rzeczywiste wsparcie dla przedsiębiorców, naukowców oraz samorządowców.

Motywem przewodnim wydarzenia była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. Jak podkreśla główny Organizator wydarzenia, Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański: