Edycja 2020 – 2021

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się w dniach 5-7 października w Krakowie.

W tym roku wydarzenie rozpoczęło się od wizyt studyjnych, dzięki którym uczestnicy Kongresu mogli lepiej poznać najciekawsze inwestycje w mieście. Były to m.in. Ekospalarnia w Krakowie, należąca do Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Showroom przemysłu 4.0 firmy Mitsubishi Electric oraz Filharmonia Krakowska.

6 października o godz. 9:00 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie rozpoczęła się uroczysta inauguracja VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Wyjątkowa, podwójna, 8 edycja Kongresu to ponad 20 paneli dyskusyjnych, 15 godzin niezwykle interesujących dyskusji, 150 prelegentów, 1200 uczestników oraz 120 wyróżnionych podmiotów. Wykorzystując nowoczesne technologie, poprzez transmisje online i studio kongresowe, przedsięwzięcie oglądało kilka tysięcy osób.

W trakcie wydarzenia poruszane były najważniejsze kwestie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. Istotnym aspektem tegorocznego Kongresu była również szeroko pojęta kultura, która jako fundament odpowiedniego funkcjonowania sektorów gospodarczych na stałe wpisze się w tematykę corocznych spotkań. W wydarzeniu uczestniczyli również goście honorowi: Witold Kozłowski – Marszałek województwa Małopolskiego, Tadeusz Trzmiel – Prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Wojciech Kamieniecki – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Cezariusz Lesisz – Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu, Przemysław Cieszyński –  Prezes zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego, Jerzy Muzyk  – Prezydent Miasta Kraków, Peter Dröll – Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji.

Motywem przewodnim wydarzenia była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. Jak podkreśla główny Organizator wydarzenia, Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański:

Komisja Europejska

Kongres od 9 lat realnie wpływa na działania polskich przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Rozwój gospodarczy, inwestycje, innowacje oraz nowe projekty zwiększają prestiż Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Interdyscyplinarność daje szansę na realne efekty i przyczynia się do komercjalizacji projektów i badań partnerów.

Polska Agencja Przedsiębiorczości jest konsultantem w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej. Nawiązuje konsorcja, wspiera synergię nauki z  biznesem oraz rozwija przedsiębiorczość stymulując dalszy rozwój gospodarczy naszego kraju. Organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości współpracuje z Izbami Gospodarczymi, a w przyszłości planuje otworzyć specjalną jednostkę – biuro lobbujące projekty naukowo-badawcze w Brukseli. Te wszystkie działania stworzyły społeczność polskiego kongresu, która zrzesza kilka tysięcy podmiotów.

Z roku na rok Polski Kongres Przedsiębiorczości staje się najbardziej medialnym kongresem w Polsce. Dzięki współpracy ponad podziałami jest jednocześnie jednym z najczęściej cytowanych wydarzeń w mediach ogólnopolskich. Organizatorzy co roku są zapraszani do innego miasta, aby wydobyć i zaprezentować wszystkie walory gospodarcze danego regionu.

Stojąc przed wyzwaniem odbudowy światowej gospodarki, takie wydarzenie jak Polski Kongres Przedsiębiorczości stanowi rzeczywiste wsparcie dla przedsiębiorców, naukowców oraz samorządowców.

Motywem przewodnim wydarzenia była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. Jak podkreśla główny Organizator wydarzenia, Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański: