Edycja 2020 – 2021

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się w dniach 5-7 października w Krakowie.

W tym roku wydarzenie rozpoczęło się od wizyt studyjnych, dzięki którym uczestnicy Kongresu mogli lepiej poznać najciekawsze inwestycje w mieście. Były to m.in. Ekospalarnia w Krakowie, należąca do Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Showroom przemysłu 4.0 firmy Mitsubishi Electric oraz Filharmonia Krakowska.

6 października o godz. 9:00 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie rozpoczęła się uroczysta inauguracja VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Wyjątkowa, podwójna, 8 edycja Kongresu to ponad 20 paneli dyskusyjnych, 15 godzin niezwykle interesujących dyskusji, 150 prelegentów, 1200 uczestników oraz 120 wyróżnionych podmiotów. Wykorzystując nowoczesne technologie, poprzez transmisje online i studio kongresowe, przedsięwzięcie oglądało kilka tysięcy osób.

W trakcie wydarzenia poruszane były najważniejsze kwestie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. Istotnym aspektem tegorocznego Kongresu była również szeroko pojęta kultura, która jako fundament odpowiedniego funkcjonowania sektorów gospodarczych na stałe wpisze się w tematykę corocznych spotkań. W wydarzeniu uczestniczyli również goście honorowi: Witold Kozłowski – Marszałek województwa Małopolskiego, Tadeusz Trzmiel – Prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Wojciech Kamieniecki – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Cezariusz Lesisz – Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu, Przemysław Cieszyński –  Prezes zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego, Jerzy Muzyk  – Prezydent Miasta Kraków, Peter Dröll – Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji.

Komisja Europejska

Kongres od 9 lat realnie wpływa na działania polskich przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Rozwój gospodarczy, inwestycje, innowacje oraz nowe projekty zwiększają prestiż Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Interdyscyplinarność daje szansę na realne efekty i przyczynia się do komercjalizacji projektów i badań partnerów.

Polska Agencja Przedsiębiorczości jest konsultantem w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej. Nawiązuje konsorcja, wspiera synergię nauki z  biznesem oraz rozwija przedsiębiorczość stymulując dalszy rozwój gospodarczy naszego kraju. Organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości współpracuje z Izbami Gospodarczymi, a w przyszłości planuje otworzyć specjalną jednostkę – biuro lobbujące projekty naukowo-badawcze w Brukseli. Te wszystkie działania stworzyły społeczność polskiego kongresu, która zrzesza kilka tysięcy podmiotów.

Z roku na rok Polski Kongres Przedsiębiorczości staje się najbardziej medialnym kongresem w Polsce. Dzięki współpracy ponad podziałami jest jednocześnie jednym z najczęściej cytowanych wydarzeń w mediach ogólnopolskich. Organizatorzy co roku są zapraszani do innego miasta, aby wydobyć i zaprezentować wszystkie walory gospodarcze danego regionu.

Stojąc przed wyzwaniem odbudowy światowej gospodarki, takie wydarzenie jak Polski Kongres Przedsiębiorczości stanowi rzeczywiste wsparcie dla przedsiębiorców, naukowców oraz samorządowców.