Program

09:00:00
09:00:00 - 09:15:00

Inauguracja Kongresu

Rejestracja będzie otwarta od godziny 8:00.
09:15:00
09:15:00 - 10:45:00

Sesja inauguracyjna

Zagadnienia:
 • Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka?
 • Polityka a przemysł. Gdzie zaczyna i kończy się ingerencja państwa?
 • Gospodarka 4.0 – czy jesteśmy w stanie dogonić Europę?
 • Miejsce Polski w Europie. Czy w pełni wykorzystujemy nasz potencjał?
 • Biznes-nauka-administracja. Narzędzia efektywnej współpracy
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Kto kształtuje rynek pracy - pracownik czy pracodawca?

  Zagadnienia:
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – rewolucja w systemie emerytalnym
 • Wpływ programów rządowych na kształt rynku pracy
 • Możliwości wsparcia urzędów pracy
 • Nowe technologie na rynku HR
 • Umowy pracownicze – zmiany legislacyjne
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Ochrona zdrowia w Polsce

  Zagadnienia:
 • Innowacje w przemyśle medycznym. Z nauki do biznesu
 • Różne formy finansowania opieki nad pacjentem
 • Szpital przyszłości. Finansowanie nowych technologii
 • Programy i kampanie zdrowotne. Przykłady sukcesów
 • Etyka i odpowiedzialność a przedsiębiorczość w sektorze medycznym
 • Lepiej zapobiegać czy leczyć?
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Społeczna odpowiedzialność biznesu

  Zagadnienia:
 • Pracodawca z wyboru
 • Zrównoważony rozwój a biznes
 • Firma jako dobry sąsiad i obywatel
 • Strategia społecznej odpowiedzialności
 • Dobre praktyki CSR w Polsce
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Perspektywa rozwoju samorządu

  Zagadnienia:
 • Kadencja 2018-2023. Wizja i perspektywy
 • Rozwój samorządów po roku 2020
 • Rola samorządu w budowaniu środowiska otoczenia biznesu – oświata i inwestycje
 • Rozwój regionalny i społeczność lokalna
 • Jak zatrzymać mieszkańca. Wyzwania dla polskich samorządów
 • 12:45:00
  12:45:00 - 14:15:00

  Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu polskiej gospodarki

  Zagadnienia:
 • Jak uczyć i kształcić dla przyszłości?
 • Centrum transferu technologii. Czy to jedyny sposób na współpracę z biznesem?
 • Konstytucja dla Nauki. Którą drogą powinny podążać polskie uczelnie
 • Kształcenie dualne. Odpowiedź uczelni na potrzeby rynku pracy
 • Biznesowe podejście do kształcenia studentów i zarządzania uczelnią
 • 12:45:00
  12:45:00 - 14:15:00

  Nowoczesne usługi dla biznesu

  Zagadnienia:
 • Cyfryzacja szansą na rozwój MŚP
 • Big Data jako sposób na „personalizację” klienta
 • Nowoczesne narzędzia wsparcia przedsiębiorstwa
 • Fundusze unijne a przedsiębiorczość. Czy zewnętrzne wsparcie jest opłacalne?
 • Biznes rozwija się w chmurze
 • Sposoby na ochronę danych wrażliwych
 • 12:45:00
  12:45:00 - 14:15:00

  Siła kobiet w gospodarce

  Zagadnienia:
 • Wzrost udziału kobiet w kształtowaniu światowej gospodarki
 • Wpływ programów rządowych na rolę kobiet w biznesie
 • Jak walczyć ze stereotypami?
 • Nowoczesne technologie czy rynek beauty? Przykłady sukcesów
 • Rozwój branży usług dedykowanych kobietom
 • 12:45:00
  12:45:00 - 14:15:00

  Smart city - nowa wizja funkcjonowania miasta

  Zagadnienia:
 • Usługi podnoszące jakość życia w mieście
 • Czy Polska może z sukcesem uczestniczyć w elektromobilności?
 • Mobilność i sprawny transport publiczny
 • Smart City wobec starzejącego się społeczeństwa
 • Smart city po polsku. Przykłady najlepszych rozwiązań
 • Kiedy miasto zaczyna być smart?
 • 12:45:00
  12:45:00 - 14:15:00

  ArtAgro Polska - Nowoczesne rozwiązania w przemyśle rolniczym

  Zagadnienia:
 • Jak radzić sobie z klęskami żywiołowymi?
 • Innowacje w rolnictwie
 • Polskie produkty na świecie. Eksport na rynki międzynarodowe
 • Fundusze zewnętrzne dla rolnictwa
 • Rolnicze technologie dla innych branż
 • 15:15:00
  15:15:00 - 16:45:00

  Siła polskich innowacji

  Zagadnienia:
 • Rola państwa we wdrażaniu i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Innowacje jako nadzieja sektora MŚP w Polsce
 • Wyzwania i problemy przy tworzeniu innowacji
 • Od projektu do komercjalizacji. Jak najlepiej sprzedać innowacje
 • Czy w Polsce istnieje kultura innowacji?
 • 15:15:00
  15:15:00 - 16:45:00

  Made in Poland

  Zagadnienia:
 • Czynniki sukcesu ekonomicznego na rynku zagranicznym
 • Made in PL czy Made in EU?
 • Sytuacja geopolityczna a polski eksport
 • Filary polskiej gospodarki eksportowej
 • Polskie firmy jako dobro narodowe
 • Jak z firmy rodzinnej stać się globalną marką?
 • 15:15:00
  15:15:00 - 16:45:00

  Promocja samorządów. Wizerunek polskich miast

  Zagadnienia:
 • Jak się wyróżnić? Skuteczny branding i marketing miejsca
 • Turystyka, kultura i sport jako sposób na promocję i rozwój gospodarczy
 • Jak się promować: zatrudnienie agencji marketingowej czy praca działu promocji?
 • Stereotypowy obraz miasta. Czy warto go zmieniać?
 • Inwestor jako sposób na promocję samorządu
 • Recepta na efektywną współpracę władz, biznesu, organizacji publicznych i mediów w celu zapewnienia trwałych wartości marketingowych
 • 15:15:00
  15:15:00 - 16:45:00

  Przyszłość energetyki w Polsce

  Zagadnienia:
 • COP 24 – wnioski i opinie
 • Bezpieczeństwo energetyczne kraju w kontekście globalnym
 • Inwestycje energetyczne w Polsce. Kierunki rozwoju
 • Czy walka ze smogiem jest możliwa tylko dzięki wsparciu unijnemu?
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki?

  Zagadnienia:
 • Bariery we współpracy
 • Naukowe kadry dla biznesu. Nowe ścieżki kariery
 • Różne modele kooperacji naukowo-biznesowej
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych w skali globalnej
 • Finansowanie a czas realizacji projektu. Jak znaleźć złoty środek?
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Polski rynek mieszkaniowy

  Zagadnienia:
 • Mieszkanie + jako recepta na braki mieszkaniowe?
 • Deweloper, spółdzielnia, wspólnota okiem mieszkańca
 • Sposoby na nowoczesne zarządzanie nieruchomościami
 • Rewitalizacja czy budowa – co jest bardziej opłacalne?
 • Inteligentny dom. Czy Polacy chcą i potrafią być nowocześni?
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Inwestor jako czynnik zmian w regionie

  Zagadnienia:
 • Atrakcyjność Polski w opinii zagranicznego inwestora
 • Inwestor jako czynnik zmian w regionie
 • Wpływ BIZ na rozwój gospodarki w kontekście regionalnym i lokalnym
 • Polska nadal atrakcyjna dla inwestorów
 • Zachęty inwestycyjne dla firm zagranicznych
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Success story - polskie marki na rynku globalnym

  Zagadnienia:
 • Historie napisane zwycięstwem. Polskie marki za granicą

  Podczas panelu będą miały miejsce prezentacje polskich firm oraz marek, których działania przyczyniły się osiągnięcia sukcesu ekonomicznego.
 • 11:00:00
  11:00:00 - 12:30:00

  Innowacje dla bezpieczeństwa

  Zagadnienia:
 • Przykłady innowacyjnych rozwiązań służących ochronie i ratowaniu życia ludzkiego
 • Bezpieczeństwo w dobie czwartej rewolucji przemysłowej
 • Wyzwania przy zapobieganiu wypadkom
 • Sposoby zwiększenia świadomości bezpieczeństwa w Polsce
 • 12:45:00
  12:45:00 - 14:15:00

  Zielone technologie a środowisko

  Zagadnienia:
 • Czy polski samorząd jest green?
 • Strategie na rzecz redukcji odpadów
 • Technologia w służbie środowisku
 • Nielegalne gospodarowanie odpadami. Sposoby na rozwiązanie problemu
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Doradztwo ekologiczne - niezbędne narzędzie wspierania firm i instytucji
 • 12:45:00
  12:45:00 - 14:15:00

  Przemysł 4.0

  Zagadnienia:
 • Człowiek w obliczu rozwoju technologii
 • Jak rozwijać przemysł 4.0 w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska
 • Korzyści i zagrożenia płynące z wprowadzania nowych technologii
 • Przemysł 4.0 i co dalej?
 • Pracownik 4.0 – robot czy człowiek?
 • 12:45:00
  12:45:00 - 14:15:00

  Biznes w kulturze - kultura w biznesie

  Zagadnienia:
 • Samorząd jako kreator kultury
 • Rola dużych firm przy wspieraniu kultury
 • Śladem kultowych polskich filmów i seriali – wpływ na gospodarkę samorządu
 • Budowa wizerunku firmy poprzez wspieranie nowych talentów
 • Prawa autorskie – realne korzyści
 • 15:15:00
  15:15:00 - 16:45:00

  Biznes w sporcie - sport w biznesie

  Zagadnienia:
 • Budowa wizerunku firmy poprzez wspieranie polskiego sportu
 • Sponsor, pasjonat czy przedsiębiorca? Czy sponsoring przynosi zyski?
 • Zaplecze sportowe jako inwestycja
 • Jak zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu?
 • 15:15:00
  15:15:00 - 16:45:00

  Startup meeting

  Zagadnienia:
 • Startup jako inwestycja. Czynniki ryzyka
 • Rola dużych firm we wsparciu startupów
 • Spin-offy na uczelniach. Możliwości wsparcia
 • Alternatywne sposoby na wsparcie nowej spółki
 • Polskie startupy na świecie. Jak wyglądamy na tle konkurencji
 • Trendy w środowisku startupów. Wyprzedzanie zapotrzebowania rynku
 • 15:15:00
  15:15:00 - 16:45:00

  Forum eksportowe

  Zagadnienia:
 • Izby bilateralne jako realne narzędzie wsparcia przedsiębiorców
 • Trendy rozwojowe w polskim i zagranicznym eksporcie
 • Perspektywy gospodarcze po brexicie
 • Branżowe programy promocji-szansa na zwiększenie eksportu
 • 09:00:00
  09:00:00 - 17:00:00

  Strefa wystawiennicza

  Targi w ramach VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Możliwość promocji marek, usług oraz produktów przez wystawców.
  11:00:00
  11:00:00 - 16:45:00

  Spotkania B2B

  Spotkania B2B dla uczestników Kongresu. Wymagana wcześniejsza rejestracja.
  11:00:00
  11:00:00 - 16:45:00

  Scena otwarta VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

  Przestrzeń dla prezentacji startupów w ramach konkursu "Start in the future", debat, wystąpień gości specjalnych oraz prezentacji efektów realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych.