Cinelli Cinelli Cinelli Cinelli

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości


27-28 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Rejestracja

O kongresie


Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 27-28 października w Lublinie spotka się ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Motywem przewodnim czwartej edycji Kongresu będzie synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz Targach Lublin zgromadzą się osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
zaprasza na IV Polski Kongres PrzedsiębiorczościPoseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman
zaprasza na IV Polski Kongres Przedsiębiorczości


1500

uczestników

Osoby zarządzające w polskich firmach, instytucjach, placówkach naukowych oraz przedstawiciele samorządów z całej Polski.

150

prelegentów

Eksperci ds. gospodarki, naukowcy, przedstawiciele mediów, prezydenci oraz burmistrzowie miast.

24

konferencje

Panele dyskusyjne poświęcone najbardziej aktualnym tematom w polskiej gospodarce i polityce.

Agenda


Przygotowane przez Radę Programową Kongresu konferencje tematyczne oraz panele tematyczne, poruszające najbardziej istotne kwestie z punktu widzenia nauki, polityki oraz gospodarki.Konferencje oraz panele dyskusyjne odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Grottgera 2 20-029 Lublin).

27.10 Sesja I
08:30 - 09:00
Rejestracja
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:00 - 09:15
Uroczysta inauguracja kongresu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:30 - 11:30
Trójpodział polskiej gospodarki: biznes – nauka – samorząd-sesja otwarcia
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
 1. Trójpodział polskiej gospodarki jako podstawa zrównoważonego rozwoju
 2. Współpraca biznes – nauka – samorząd szansą na przyciągnięcie i zatrzymanie kapitału ludzkiego
 3. Rola wsparcia samorządu dla rozwoju przedsiębiorczości
 4. Współpraca biznesu i nauki jako czynnik sprzyjający innowacyjnemu rozwojowi miast i regionów
 5. Rola środków unijnych w rozwoju miast i regionów
09:30 - 11:30
Rynek mieszkaniowy w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Patron medialny:
sp7 sp7
 1. Innowacyjne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym
 2. Wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań
 3. Perspektywy nowych źródeł finansowania budownictwa mieszkaniowego
 4. Rozwój inwestycji mieszkaniowych dzięki współpracy z samorządami lokalnymi
 5. Nowoczesna spółdzielnia mieszkaniowa – inwestor i zarządca nieruchomości
 6. Innowacyjne budownictwo XXI wieku
09:30 - 11:30
Polityka zatrudnienia. Między oczekiwaniami pracodawców a pracowników
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Nowoczesne formy aktywizacji osób pozostających bez pracy
 2. Innowacyjne rozwiązania w kształtowaniu rynku pracy
 3. Rola kształcenia zawodowego
 4. Pracownik kontra pracodawca
 5. Samozatrudnienie i własna działalność jako sposoby na zmniejszenie bezrobocia wśród grup defaworyzowanych
 6. Rynek pracy a zmiany demograficzne
09:30 - 11:30
Polsko-brytyjskie forum exportowe
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7
 1. Dlaczego mimo Brexitu nadal warto eksportować do UK, wsparcie eksportera ze strony BPCC
 2. Jak eksportować i utrzymać płynność finansową? Analiza przykładów wykorzystania faktoringu w eksporcie
 3. Zawieranie umów handlowych, płatność za usługi i odzyskiwanie należności w Wielkiej Brytanii
 4. Selling to the UK - Getting your message across! Lokalizacja stron www, marketing i budowanie marki
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
12:00 - 14:15
Siła polskich innowacji – od pomysłu do sukcesu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców
 2. Źródła finansowania innowacji w nowej perspektywie unijnej
 3. Inteligentne specjalizacje regionów jako katalizator innowacji
 4. Polskie innowacje na światowym poziomie: prezentacje
12:00 - 14:15
Przyszłość polskiego górnictwa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
Patronat medialny
sp7 sp7
Jak naprawić polskie górnictwo? (sesja I)
 1. Strategia funkcjonowania górnictwa 2016-2030
 2. Konkurencyjność i rentowność polskiego węgla
 3. Przyszłość polskiej energetyki węglowej
 4. Górnicze przywileje, a związki zawodowe
 5. Nowoczesne formy zarządzania w prywatnych kopalniach
12:00 - 14:15
Lublin – lider Polski Wschodniej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Jak kształtować innowacyjne miasto – case study Miasta Lublin
 2. Czym jest miasto 3.0 i w jaki sposób wdrażać tą koncepcję w polskich miastach
 3. Jakie są czynniki kształtujące jakość życia w mieście
 4. W jaki sposób zmiana infrastruktury miejskiej wpływa na kształtowanie innowacyjności w mieście
 5. Wyżyny usługowe i przemysłowe –czy mają wpływ na rozwój miast
 6. W jaki sposób umiędzynarodowienie środowiska akademickiego wpływa na przybliżenie polskich miast do koncepcji miast 3.0
 7. Rozwój środowiska startupowego jako przykład rozwoju innowacyjności miejskiej
12:00 - 14:15
Kształcenie dualne przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Koordynator sesji:
sp7
Partner sesji:
sp7
 1. Studia dualne – innowacja w nauczaniu
 2. Praktyka zawodowa – doświadczenie zdobywane w trakcie studiów
 3. Praktyczny model kształcenia – dobry początek kariery zawodowej
 4. Efektywna współpraca uczelni i biznesu
 5. Kierunki zamawiane
14:15 - 15:15
Przerwa obiadowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
27.10 Sesja II
15:15 - 17:30
Jak naprawić polskie górnictwo? Nowoczesne rozwiązania w polskim górnictwie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
Patronat medialny
sp7 sp7
 1. Innowacyjne metody wydobycia
 2. Ekologiczne rozwiązania w branży wydobywczej
 3. Nowoczesne technologie wykorzystania węgla
 4. Maszyny, urządzenia i systemy przyszłości
 5. Bezpieczeństwo w górnictwie
15:15 - 17:30
Innowacje w praktyce
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Innowacje a patenty
 2. Funkcjonowanie działu R&D w MŚP
 3. Finansowanie działań innowacyjnych oraz współpracy na płaszczyźnie nauka-biznes
 4. Nowe technologie dla gospodarki
 5. Polskie innowacje na światowym poziomie
15:15 - 17:30
Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju miast i regionów
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
 1. Jak się wyróżnić: skuteczny branding, marketing miejsca
 2. Autentyczna tożsamość miejsca: kim jesteśmy jako podstawa strategii promocyjnej miasta i regionu
 3. Jak się promować: czy warto zatrudnić agencję reklamową czy lepiej polegać na urzędnikach?
 4. Case study: Miasto Lublin
 5. Nowoczesne rozwiązania w informacji turystycznej na przykładzie MAT-Mobilnego Asystenta Turystycznego
 6. Wykład motywacyjny Marcina Prokopa
15:15 - 17:30
Konkurencyjność sposobem na rozwój gospodarki
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7
 1. Budowanie wizerunku i promocja polskich produktów
 2. Strategie konkurencyjności polskich firm
 3. Produkt szyty na miarę konsumenta
 4. Ceny kontra jakość – na co stawia przedsiębiorca?
 5. Produkt poza granicami: import/export motorem gospodarki
18:0-22:00
Gala oraz bankiet
Filharmonia im. H. Wieniawskiego
28.10 Sesja I
09:00 - 11:00
Lublin Start-up Meeting
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Jak zacząć przygodę ze startupem?
 2. Jak najlepiej wspierać młodą przedsiębiorczość
 3. Finansowanie Start-upów
 4. Jak połączyć seniorów i adeptów biznesowych
 5. Przekucie innowacji na sukces
 6. Start-up w Lublinie – zaangażowanie miasta we wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców
09:00 - 11:00
Forum Wodociągowe
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
Patron medialny:
energetyka
Sesja I - Modernizacje, innowacje, inwestycje
 1. Innowacyjne rozwiązania w zakresie higienizacji osadów ściekowych
 2. Sposoby na efektywne zarządzanie spółką wod-kan (systemy GIS, eBOK, eFaktury, radiowe liczniki)
 3. W zgodzie z naturą
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (największy w historii Lublina projekt modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej)
 5. Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi (zmniejszenie strat wody, uzdatnianie)
 6. Współpraca spółek z samorządami w zakresie planowanych inwestycji

Sesja II - Nowe prawo wodne
 1. Czy istnieje potrzeba zmian w Prawie Wodnym
 2. Wpływ proponowanych zmian na: region, spółki, mieszkańca
 3. Następstwa centralizacji spółek miejsko-gminnych
 4. Prawo Wodne: Kto zyska, kto straci?
09:00 - 11:00
Nauka i medycyna na miarę XXI wieku
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
 1. Sytuacja polskiego rynku farmaceutycznego w perspektywie 2016-2020
 2. Nowatorskie metody leczenia w polskich szpitalach
 3. Jak skutecznie komercjalizować innowacje medyczne?
 4. Rozwój telemedycyny w Polsce - szanse oraz możliwości
 5. Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia
09:00- 11:00
Instrumenty finansowe rozwoju miast do 2020 r.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Stan zaawansowania instrumentów finansowych w ramach programów 2014-2020
 2. Instrumenty finansowe w celu wspierania zatrudnienia i innowacji społecznych
 3. Zasady działania instrumentów finansowych
 4. Rodzaje finansowania oraz kryteria kwalifikacji i sposób aplikowania
 5. Aktualna oferta instrumentów finansowych programów UE 2014-2020
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
11:30 - 13:45
W stronę green city. Przykłady z polskich miast
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Sieć wypożyczalni rowerów miejskich
 2. Autobus elektryczny
 3. Lubelska Energia Fotowoltaiczna
 4. Rewitalizacja Doliny Bystzycy
 5. Funkcjonowanie Green Smart City
11:30 - 13:45
Komercjalizacja badań poprzez synergię nauki z biznesem
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:

sp7 sp7
sp7
 1. Innowacje w Polsce, kierunki rozwoju oraz komercjalizacja badań
 2. Działalność B+R w przedsiębiorstwach – znaczenie, forma i źródła finansowania
 3. Sposoby udostępniania rezultatów prac B+R
 4. Bariery w rozwoju działalności B+R
 5. Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
11:30 - 13:45
Sposób na inwestora. Jak miasta i gminy skutecznie przyciągają kapitał?
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Wysoki standard życia magnesem dla inwestycji
 2. Gmina przyjazna inwestorom
 3. Zewnętrzne źródła finansowania samorządu
 4. Przyciąganie inwestycji do miast i gmin
 5. Turystyka biznesowa
11:30 - 13:45
CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Po co ten cały CSR?
 2. Najlepsze Praktyki działań CSR-owych w Polsce
 3. Jakie innowacje czekają nas w obszarze CSR?
 4. CSR na cztery sektory
 5. Nadchodzą Czasy CSV! Creating Shared Value Time - Czas Tworzenia Wartości Współdzielonej
13:45 - 14:45
Przerwa obiadowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
28.10 Sesja I
14:45 - 17:00
Zrównoważony transport i logistyka
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
 1. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego
 2. Rola kolei regionalnych
 3. Nowe technologie i innowacje w transporcie zbiorowym
 4. Transport intemodalny
 5. Nowe strategie branży TSL
 6. Funkcjonowanie transportu w relacjach międzynarodowych
 7. Efektywne i inteligentne systemy logistyczne
 8. Nowy jedwabny szlak
14:45 - 17:00
Rynek energii 2030
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:

sp7
 1. Źródła energii odnawialnej
 2. Prognoza rozwoju rynku energii w Polsce
 3. Wpływ regulacji CO₂ na polską energetykę
 4. Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 5. Dywersyfikacja źródeł energii
14:45- 17:00
Biznes w sporcie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
 1. Jak sukcesy w sporcie przekłada się na powodzenie w biznesie:
  Prezentacja Mateusza Kusznierewicza
  Prezentacja Roberta Korzeniowskiego
 2. Czy duże obiekty sportowe to zawsze tylko koszty dla miasta? Przypadek PGE Stadionu Narodowego
 3. Sponsoring w sporcie jako element promocji wielkich marek
 4. Sportowiec jako marka
 5. Rozwój marketingu sportowego
14:45 - 17:00
Smart city – inteligentne miasto przyszłości
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
 1. Rola bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach Smart City
 2. Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w projektach infrastrukturalnych.
 3. Smart city orient biznes podstawą rozwoju miast przyszłości
 4. Projekty infrastrukturalne a bezpieczeństwo w miastach
 5. Mobilność miast i metropolii
 6. Poziom dojrzałości polskich miast przyszłości
 7. Open data jako czynnik dynamizujący rozwój przedsiębiorczości miast
Targi "Przestrzeń Marki"
27.10 - 10:00 - 18:00
28.10 - 10:00 - 17:00
Targi "Przestrzeń Marki"
Targi Lublin S.A.
Równolegle do obrad, które będą trwały w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, w pobliskich Targach Lublin odbędzie się wydarzenie Przestrzeń Marki, na którym zaprezentują się firmy, uczelnie i samorządy z całej Polski. Zależy nam na tym, by na tle firm z całej Polski mogli zaprezentować się także przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, pokazując przybyłym gościom potencjał regionu. Szczególnie promocji Państwa firm, produktów i usług podczas wydarzenia.

Targi „Przestrzeń Marki” są otwarte dla zwiedzających się w dniu 27 października w godz. 10-18 oraz w dniu 28 października w godz. 10-17. Wstęp na Targi jest bezpłatny. Adres: Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin.

Hotele


W celu rezerwacji noclegu, zachęcamy do kontaktu z poniższymi hotelami

  • Grand Hotel

  • Lublinianka

   • ul. Krakowskie Przedmieście 56
   • 20-002 Lublin
   • grandhotel@lublinianka.com
   • 81 44 66 100
  • Rezerwacja
  • Hotel Mercure

  • Lublin Centrum

   • Al. Racławickie 12
   • 20-037 Lublin
   • H3404@accor.com
   • 81 53 33 021
  • Rezerwacja
  • Campanile

  • Lublin

   • ul. Lubomelska 14-16
   • 20-072 Lublin
   • lublin@campanile.com
   • 81 531 84 00
  • Rezerwacja
  • Hotel Biesiada

  • Lublin

   • Bogucin 175 C
   • 21-080 Garbów (k. Lublina)
   • info@hotelbiesiada.pl
   • 81 501 93 35
  • Rezerwacja

Rada Programowa


Przedstawiciele władz samorządowych, eksperci ds. gospodarki, polityki oraz nauki.

Pełny skład Rady Programowej będzie dostępny w najbliższym czasie.

 • Portfolio Item

  Sławomir Sosnowski

  Marszałek Województwa Lubelskiego

  Portfolio Item

  Krzysztof Żuk

  Prezydent Miasta Lublina

  Portfolio Item

  Teresa Bogacka

  Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Portfolio Item

  gen. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

  Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

  Portfolio Item

  prof. dr hab. Paweł Rowiński

  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

  Portfolio Item

  prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

  Rektor Politechniki Gdańskiej

 • Portfolio Item

  Krzysztof Hetman

  Poseł do Parlamentu Europejskiego

  Portfolio Item

  prof. dr hab.inż. Andrzej Gonet

  Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH /
  Członek Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

  Portfolio Item

  Adrian Furgalski

  Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Kliknij, aby przejść do rejestracji


Prosimy o uważne przeczytaniei informacji organizacyjnych.

Zapisz się do newslettera


Kontakt


W przypadku pytań, bądź uwag dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z biurem Organizatora.

Adres

Polska Agencja Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice

Telefon

32 782 60 07
32 782 60 05Rzecznik prasowy

Karolina Luksa
690 906 640
rzecznik@pap.katowice.pl