Cinelli Cinelli Cinelli Cinelli

V Polski Kongres Przedsiębiorczości


26-27 października 2017

Państwo XXI wieku - gospodarka oparta na wiedzy

Agenda

O kongresie


Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 26-27 października spotka się ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Motywem przewodnim piątej edycji Kongresu będzie Państwo XXI wieku - Gospodarka oparta na wiedzy. Podczas wydarzenia będziemy gościć osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.Relacja filmowa z IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości


1500

uczestników

Osoby zarządzające w polskich spółkach, instytucjach, placówkach naukowych oraz przedstawiciele samorządów z całej Polski.

150

prelegentów

Eksperci ds. gospodarki, naukowcy, przedstawiciele mediów, prezydenci oraz burmistrzowie miast.

24

konferencje

Panele dyskusyjne poruszające tematy na styku polskiej gospodarki, nauki i samorządów.

Agenda


Przygotowane przez Radę Programową Kongresu konferencje tematyczne oraz panele tematyczne, poruszające najbardziej istotne kwestie z punktu widzenia nauki, polityki oraz gospodarki.

26.10 Sesja I
08:30 - 09:00
Rejestracja
09:00 - 09:15
Uroczysta inauguracja kongresu
09:30 - 11:30
Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy - sesja otwarcia
Zagadnienia:
 1. Trójpodział polskiej gospodarki jako podstawa zrównoważonego rozwoju
 2. Plan Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – szansa dla polskich przedsiębiorców
 3. Małe i średnie i przedsiębiorstwa. Filar polskiej gospodarki
 4. U progu rewolucji technologicznej. Innowacje wyznacznikiem sukcesu gospodarczego
 5. Polska bez wsparcia unijnego w 2021 roku. Samodzielność czy zahamowanie gospodarki?
09:30 - 11:30
Państwo cyfrowe – szanse i wyzwania

Zagadnienia
 1. Urząd a obywatel. Narzędzia komunikacji
 2. Cyfrowe lubuskie – skuteczne rozwiązania
 3. Przemysł wysokich technologii – czy Polska może być Doliną Krzemową?
 4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa – możliwości wsparcia
 5. Społeczeństwo cyfrowe – przemysł i technologia
09:30 - 11:30
Polityka zarządzania nieruchomościami

Zagadnienia:
 1. Innowacyjne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym
 2. Rozwój inwestycji mieszkaniowych przy współpracy z samorządami
 3. Efektywne wykorzystywanie nieruchomości komercyjnych
 4. Zarządzenie i modernizowanie nieruchomości
 5. Program Mieszkanie Plus – recepta na braki mieszkaniowe?
09:30 - 11:30
Ekspansja zagraniczna – polskie firmy na rynku międzynarodowym

Zagadnienia
 1. Czynniki sukcesu ekonomicznego na rynku zagranicznym
 2. Jak eksportować i utrzymać płynność finansową? Analiza przykładów wykorzystania faktoringu w eksporcie
 3. Uwarunkowania polityczne a nowe inwestycje
 4. Możliwości promocji marki za granicą w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne
 5. Perspektywiczne rynki zagraniczne
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 14:15
Pracownik a pracodawca. Rynek pracy w Polsce

Zagadnienia:
 1. Urzędy pracy a budowanie rynku pracy
 2. Szkolnictwo zawodowe – dobre praktyki
 3. Rynek pracodawcy czy pracownika?
 4. Narzędzia motywacyjne dla pracowników – nagroda czy konieczność?
12:00 - 14:15
Konkurencyjność polskiego rolnictwa

Zagadnienia:
 1. Jak przetrwać takie procesy jak uwolnienie rynku mleka, cukru, etc.?
 2. Budowa wizerunku polskiej żywności na poziomie producentów materiału siewnego, nawozu, ciągników, sprzętu
 3. Kształtowanie postawy patriotyzmu gospodarczego
 4. Efektywna współpraca z masowymi odbiorcami produktów rolnych
 5. Innowacyjne technologie dla sektora rolniczego
12:00 - 14:15
Siła polskich innowacji – od pomysłu do sukcesu

Zagadnienia:
 1. Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców
 2. Dział B+R w przedsiębiorstwach
 3. Inteligentne specjalizacje regionów jako katalizator innowacji
 4. Nowe technologie dla gospodarki
 5. Synergia nauki z biznesem szansą na rozwój gospodarki
12:00 - 14:15
Energetyka w dobie XXI wieku. Wpływ na klimat i gospodarkę

Zagadnienia:
 1. Strategia funkcjonowania górnictwa 2016-2030
 2. Mądre inwestowanie w energetykę
 3. Przyszłość polskiej energetyki jądrowej
 4. Co zamiast węgla? Wizja energetyczna do 2030 r.
 5. Innowacje w dziedzinie energetyki

14:15 - 15:15
Przerwa obiadowa
26.10 Sesja II
15:15 - 17:30
Polski sektor IT – priorytety rozwoju

Zagadnienia:
 1. Kraj przyjazny wysokim technologiom – możliwości wsparcia branży
 2. Potencjał branży gamingowej – polscy specjaliści na świecie
 3. Sektor e-commerce. Nowy rozdział polskiej gospodarki
 4. Perspektywy rozwoju bankowości mobilnej
15:15 - 17:30
Polska w kosmosie – Historia marzeń, odkryć i dokonań

Zagadnienia:
 1. Partnerstwo nauki i biznesu jako szansa na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
 2. Współpraca w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych
 3. Rozwój branży kosmicznej w Polsce i jego wpływ na gospodarkę
 4. Zasady prowadzenia badań naukowych w przestrzeni kosmicznej; wyzwania dla prawa międzynarodowego
 5. Kosmiczny biznes; jak i w co inwestować, gdzie szukać wsparcia, jak być efektywnym i konkurencyjnym
15:15 - 17:30
Szkolnictwo wyższe – rola uczelni w kształtowaniu gospodarki

Zagadnienia:
 1. Rządowe rozwiązania dla wsparcia działalności uczelni
 2. Praktyczny model kształcenia – dobry początek kariery zawodowej
 3. Nauka i biznes – czy współpraca jest konieczna?
 4. Atrakcyjne modele nauczania – sposoby na przyciągnięcie studentów
 5. Badania naukowe a ich komercjalizacja – sposób na rozwój uczelni
15:15 - 17:30
Promocja samorządów. Wizerunek polskich miast w mediach

Zagadenienia:
 1. Jak się wyróżnić: skuteczny branding, marketing miejsca
 2. Jak się promować: czy warto zatrudnić agencję reklamową czy lepiej polegać na urzędnikach?
 3. Spójne kanały promocji. Jak promować, aby być widocznym?
 4. Nietypowe formy promocji samorządów
18:0-22:00
Gala oraz bankiet
27.10 Sesja I
09:00 - 11:00
Konkurencyjność sposobem na rozwój gospodarki

Zagadnienia:
 1. Budowanie wizerunku i promocja polskich produktów
 2. Strategie konkurencyjności polskich firm
 3. Produkt szyty na miarę konsumenta
 4. Ceny kontra jakość – na co stawia przedsiębiorca?
 5. Produkt poza granicami: import/eksport motorem gospodarki
09:00 - 11:00
Przemysł obronny

Zagadnienia
 1. Przyszłość polskiego przemysłu obronnego
 2. Modernizacja Sił Zbrojnych do 2020 roku
 3. Biznesowa perspektywa współpracy z wojskiem
 4. Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju
09:00 - 11:00
Start-up Meeting

Zagadnienia:
 1. Jak zacząć przygodę ze startupem?
 2. Finansowanie start-upów
 3. Jak połączyć seniorów i adeptów biznesowych
 4. Polska krajem start-upów. Moda czy rzeczywiste wsparcie dla gospodarki?
09:00 - 11:00
Medycyna przyszłości w Polsce – perspektywy rozwoju

Zagadnienia:
 1. Opieka zdrowotna w Polsce
 2. Jak skutecznie komercjalizować innowacje medyczne?
 3. Innowacje w przemyśle medycznym
 4. Rozwój telemedycyny w Polsce – szanse oraz możliwości
 5. Samorząd w opiece medycznej
 6. Nowoczesne metody leczenia szpitalnego
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 13:45
Komercjalizacja badań poprzez synergię nauki z biznesem

Zagadnienia:
 1. Innowacje w Polsce, kierunki rozwoju oraz komercjalizacja badań
 2. Sposoby udostępniania rezultatów prac B+R
 3. Bariery w rozwoju działalności B+R
 4. Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
11:30 - 13:45
W stronę green city

Zagadnienia:
 1. Energooszczędne budownictwo socjalne
 2. Zielone budownictwo przyszłości – szansą rozwoju dla regionu
 3. Kompleksowa Gospodarka Odpadami
 4. Polski Autobus Elektryczny – nowa wizja transportu
 5. Rekreacja, turystyka i ochrona środowiska
 6. Forum wodociągowe
11:30 - 13:45
Sposób na inwestora. Jak miasta i gminy skutecznie przyciągają kapitał?

Zagadnienia:
 1. Inwestor jako czynnik zmian w regionie
 2. Gmina dla inwestora czy inwestor dla gminy?
 3. Skuteczne sposoby promocji terenów inwestycyjnych
 4. Strefy ekonomiczne – katalizator rozwoju regionalnego
 5. Turystyka biznesowa
11:30 - 13:45
CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

Zagadnienia:
 1. Po co ten cały CSR?
 2. Najlepsze Praktyki działań CSR-owych w Polsce
 3. Jakie innowacje czekają nas w obszarze CSR?
 4. CSR na cztery sektory
 5. Wolontariat pracowniczy
13:45 - 14:45
Przerwa obiadowa
27.10 Sesja II
14:45 - 17:00
Turystyka a samorządy – sposoby na efektywną promocję

Zagadnienia:
 1. Atrakcyjny produkt turystyczny jako czynnik rozwoju branży
 2. Turystyka a rozwój regionalny
 3. Turystyka biznesowa – model współpracy
 4. Sytuacja polskiego rynku turystycznego
 5. Sposoby promocji turystycznej
14:45 - 17:00
Pasażer jako klient – transport publiczny w Polsce

Zagadnienia:
 1. Rola kolei regionalnych
 2. Nowe technologie i innowacje w transporcie zbiorowym
 3. Nowoczesny tabor – korzyści dla pasażera i środowiska
 4. Funkcjonowanie transportu w relacjach międzynarodowych
 5. Efektywne i inteligentne systemy logistyczne
14:45 - 17:00
Miasto inteligentne, czyli jakie? Rola czynnika smart w samorządach

Zagadnienia:
 1. Rola bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach Smart City
 2. Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w projektach infrastrukturalnych
 3. Smart city orient biznes podstawą rozwoju miast przyszłości
 4. Projekty infrastrukturalne a bezpieczeństwo w miastach
 5. Mobilność miast i metropolii
 6. Poziom dojrzałości polskich miast przyszłości
Strefa wystawiennicza
26-27.10
Strefa wystawiennicza
Więcej informacji wkrótce.

Współpracowali z nami


sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp6
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp5
sp7
sp1
sp2
sp3
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7

Zapisz się do newslettera


Kontakt


W przypadku pytań, bądź uwag dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z biurem Organizatora.

Adres

Polska Agencja Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice

Telefon

32 782 60 07
32 782 60 05