Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy

 

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 26-27 października spotka się ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Motywem przewodnim piątej edycji Kongresu będzie Państwo XXI wieku – Gospodarka oparta na wiedzy. Podczas wydarzenia będziemy gościć osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.

DNI ROZMÓW

PANELI DYSKUSYJNYCH

PRELEGENTÓW

UCZESTNIKÓW

Agenda


9:00
Uroczysta inauguracja kongresu

Rejestracja będzie otwarta od godziny 8:00.

Zagadnienia:

 • Trójpodział polskiej gospodarki jako podstawa zrównoważonego rozwoju
 • Plan Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – szansa dla polskich przedsiębiorców
 • Małe i średnie i przedsiębiorstwa. Filar polskiej gospodarki
 • U progu rewolucji technologicznej. Innowacje wyznacznikiem sukcesu gospodarczego
 • Polska bez wsparcia unijnego w 2021 roku. Samodzielność czy zahamowanie gospodarki?

 • Partnerzy merytoryczni

  Zagadnienia:

 • Urząd a obywatel. Narzędzia komunikacji
 • Przemysł wysokich technologii – czy Polska może być Doliną Krzemową?
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – możliwości wsparcia
 • Społeczeństwo cyfrowe – przemysł i technologia

 • Partnerzy merytoryczni:

  Zagadnienia:

 • Zewnętrzne fundusze dla rozwoju przedsiębiorstw
 • Zagraniczny kapitał a repolonizacja
 • Możliwości rozwoju systemów bankowości elektronicznej
 • Fintech - branża, która zmieni(a) świat finansów?
 • Kryptowaluty - nowe otwarcie na rynku finansowym

 • Patronat medialny:

  Zagadnienia:

 • Czynniki sukcesu ekonomicznego na rynku zagranicznym
 • Jak eksportować i utrzymać płynność finansową? Analiza przykładów wykorzystania faktoringu w eksporcie
 • Uwarunkowania polityczne a nowe inwestycje
 • Możliwości promocji marki za granicą w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne
 • Perspektywiczne rynki zagraniczne
 • Patronat merytoryczny

  Zagadnienia:

 • Napływ obcego kapitału – obcokrajowcy na rynku pracy
 • Szkolnictwo zawodowe – dobre praktyki
 • Rynek pracownika
 • Edukacja a potrzeby rynku pracy
 • Możliwe następstwa Brexitu dla rynku pracy
 • Młodzi na rynku pracy - pokolenie Z

 • Patronat medialny

  Partnerzy merytoryczni

  Zagadnienia:

 • Innowacyjne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym
 • Rozwój inwestycji mieszkaniowych przy współpracy z samorządami
 • Efektywne wykorzystywanie nieruchomości komercyjnych
 • Zarządzenie i modernizowanie nieruchomości
 • Program Mieszkanie Plus – recepta na braki mieszkaniowe?

 • Partnerzy merytoryczni:

  Zagadnienia:

 • Rola bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach Smart City
 • Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w projektach infrastrukturalnych
 • Smart city orient biznes podstawą rozwoju miast przyszłości
 • Projekty infrastrukturalne a bezpieczeństwo w miastach
 • Mobilność miast i metropolii
 • Poziom dojrzałości polskich miast przyszłości

 • Patronat medialny:

  Partnerzy merytoryczni

  Zagadnienia:

 • Rola kobiet w epoce digitalizacji
 • Inicjatywy podejmowane przez kobiety - awans w środowisku niesprzyjającym kobietom
 • Kobieta jako menadżer samorządu - miasto równych szans
 • Nauka jest kobietą - osobowości naukowe
 • Rozwój branży usług dedykowanych kobietom
 • Wyzwania, które stawia przed kobietami współczesny rynek pracy

 • Partnerzy merytoryczni:

  Zagadnienia:

 • Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców
 • Dział B+R w przedsiębiorstwach
 • Inteligentne specjalizacje regionów jako katalizator innowacji
 • Nowe technologie dla gospodarki
 • Synergia nauki z biznesem szansą na rozwój gospodarki

 • Partnerzy merytoryczni:

  Zagadnienia:

 • Efektywne zarządzanie przesyłem energii
 • Mądre inwestowanie w energetykę
 • Przyszłość polskiej energetyki jądrowej
 • Co zamiast węgla? Wizja energetyczna do 2030 r.
 • Innowacje w dziedzinie energetyki

 • Patronat medialny:

  Partnerzy merytoryczni:

  15:15-17:30
  Pasażer jako klient – transport publiczny w Polsce

  Zagadnienia:

 • Rola kolei regionalnych
 • Nowe technologie i innowacje w transporcie zbiorowym
 • Nowoczesny tabor – korzyści dla pasażera i środowiska
 • Funkcjonowanie transportu w relacjach międzynarodowych
 • Efektywne i inteligentne systemy logistyczne

 • Patronat medialny:

  Partnerzy merytoryczni:

  Moderator: Jakub Klimkiewicz - Wiceprezes Zespółu Doradców Gospodarczych TOR

  Zagadnienia:

 • Partnerstwo nauki i biznesu jako szansa na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
 • Współpraca w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych
 • Rozwój branży kosmicznej w Polsce i jego wpływ na gospodarkę
 • Zasady prowadzenia badań naukowych w przestrzeni kosmicznej; wyzwania dla prawa międzynarodowego
 • Kosmiczny biznes; jak i w co inwestować, gdzie szukać wsparcia, jak być efektywnym i konkurencyjnym

 • Patronat medialny:

  Partnerzy merytoryczni:

  Moderator: Paweł Ziemnicki - redaktor portalu Space24.pl

  Zagadnienia:

 • Rządowe rozwiązania dla wsparcia działalności uczelni
 • Praktyczny model kształcenia – dobry początek kariery zawodowej
 • Nauka i biznes – czy współpraca jest konieczna?
 • Atrakcyjne modele nauczania – sposoby na przyciągnięcie studentów
 • Badania naukowe a ich komercjalizacja – sposób na rozwój uczelni

 • Patronat medialny

  Partnerzy merytoryczni

  Zagadnienia:

 • Jak się wyróżnić: skuteczny branding, marketing miejsca
 • Jak się promować: czy warto zatrudnić agencję reklamową czy lepiej polegać na urzędnikach?
 • Spójne kanały promocji. Jak promować, aby być widocznym?
 • Nietypowe formy promocji samorządów
 • Zagadnienia:

 • Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
 • Innowacje w przedsiębiorstwach - efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • Legislacja a biznes. Ułatwienia dla firm
 • Firmy rodzinne - tradycja i nowoczesność
 • Pułapka średniego rozwoju. Czy polskiej gospodarce grozi zahamowanie?

 • Partnerzy merytoryczni

  Gala oraz bankiet V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

  09:00-11:15
  Perspektywa rozwoju samorządów

  Zagadnienia:

 • Partnerstwo publiczno-prywatne, jako sposób na inwestycje
 • Samorząd a biznes - współpraca, która procentuje
 • Przyszłość edukacji w Polsce
 • Rewitalizacja jako czynnik wspierający turystykę
 • Samorząd otwarty na technologie
 • Zagadnienia

 • Następstwa prawa wodnego dla spółek i samorządów - regulator cen i opłat
 • Prawo Wodne: Kto zyska, kto straci?
 • Opłaty za usługi wodne i ich wpływ na taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 • Czy nowe opłaty związane z wodami opadowymi wpłyną na ograniczenie zagrożenia powodziowego w miastach?
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" - jakie skutki może przynieść centralizacja?
 • Innowacyjne technologie obiegu zamkniętego w oczyszczaniu wody, ścieków i osadów.
 • Czy spółki samorządowe skutecznie wykorzystują unijne dofinansowania?
 • Ustawa "anty-kominowa"
 • Edukacja ekologiczna
 • Komercjalizacja zasobów wodnych
 • Partnerzy merytoryczni:

  Moderator: Przemysław Talkowski - dziennikarz ekonomiczny; Prowadzący program "Państwo w Państwie"

  Zagadnienia:

 • Przyszłość polskiego przemysłu obronnego
 • Modernizacja Sił Zbrojnych do 2020 roku
 • Biznesowa perspektywa współpracy z wojskiem
 • Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju
 • Zagadnienia:

 • Jak zacząć przygodę ze startupem?
 • Finansowanie start-upów
 • Jak połączyć seniorów i adeptów biznesowych
 • Polska krajem start-upów. Moda czy rzeczywiste wsparcie dla gospodarki?
 • Patronat medialny

  Partnerzy merytoryczni

  Zagadnienia:

 • Opieka zdrowotna w Polsce.
 • Innowacje w przemyśle medycznym
 • Jak skutecznie komercjalizować innowacje medyczne
 • Rozwój telemedycyny w Polsce – szanse oraz możliwości
 • Samorząd w opiece medycznej
 • Nowoczesne metody leczenia szpitalnego

 • Patronat medialny:

  Partnerzy merytoryczni:

  Zagadnienia:

 • Innowacje w Polsce, kierunki rozwoju oraz komercjalizacja badań
 • Sposoby udostępniania rezultatów prac B+R
 • Bariery w rozwoju działalności B+R
 • Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020

 • Partnerzy merytoryczni:

  Zagadnienia:

 • Skuteczne ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń
 • Polski Autobus Elektryczny - nowa wizja transportu
 • Przemysł a środowisko
 • Przyszłość spółek komunalnych w Polsce
 • Sposoby unieszkodliwiania odpadów
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym


 • Patronat medialny

  Partnerzy merytoryczni

  Zagadnienia:

 • Inwestor jako czynnik zmian w regionie
 • Gmina dla inwestora czy inwestor dla gminy?
 • Skuteczne sposoby promocji terenów inwestycyjnych
 • Strefy ekonomiczne – katalizator rozwoju regionalnego
 • Turystyka biznesowa

 • Partnerzy merytoryczni:

  Zagadnienia:

 • Po co ten cały CSR?
 • Najlepsze Praktyki działań CSR-owych w Polsce
 • Jakie innowacje czekają nas w obszarze CSR?
 • CSR na cztery sektory
 • Wolontariat pracowniczy
 • Partnerzy merytoryczni

  14:45:17:00
  Przemysł 4.0

  Zagadnienia:

 • Kraj przyjazny wysokim technologiom – możliwości wsparcia branży
 • Inteligentne fabryki - od pomysłu do wdrożenia
 • Nowe technologie dla przemysłu
 • Outsourcing dla Przemysłu 4.0
 • Zagadnienia:

 • Atrakcyjny produkt turystyczny jako czynnik rozwoju branży
 • Turystyka a rozwój regionalny
 • Turystyka biznesowa – model współpracy
 • Sytuacja polskiego rynku turystycznego
 • Sposoby promocji turystycznej
 • Zagadnienia:

 • Wpływ wydarzeń politycznych na polskie rolnictwo
 • Budowa wizerunku polskiej żywności na poziomie producentów materiału siewnego, nawozu, ciągników, sprzętu
 • Zmiana mentalności rolników drogą do rozwoju rolnictwa
 • Usprawnienie współpracy między uczelniami i firmami rolniczymi
 • Wpływ porozumienia CETA na konkurencyjność polskich produktów rolnych
 • Efektywna promocja firm i przedsiębiorstw na polskim rynku rolnym
 • Innowacja w polskim rolnictwie

 • Patronat medialny:

  Patronat merytoryczny:

  Zagadnienia:

 • Jak sukcesy w sporcie przekłada się na powodzenie w biznesie
 • Czy duże obiekty sportowe to zawsze tylko koszty dla miasta?
 • Sponsoring w sporcie jako element promocji wielkich marek
 • Sportowiec jako marka
 • Stowarzyszenia sportowe – wyrównywanie szans w sporcie
 • Prawo w sporcie

 • Zapisz się do newslettera

  Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

  Rekomendacje

  Polski Kongres Przedsiębiorczości to ważne wydarzenie nie tylko z punktu widzenia lokalnej społeczności, ale także w skali ogólnopolskiej.
  Sławomir SosnowskiMarszałek Województwa Lubelskiego
  To inicjatywa nie tylko promująca działalność gospodarczą, ale też okazja do rozmów na temat możliwości, jakie stoją przez polską przedsiębiorczością.
  Adam StruzikMarszałek Województwa Mazowieckiego
  Przekazuję wyrazy uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz promocji innowacyjnych rozwiązań.
  Andrzej DudaPrezydent RP

  Zarejestruj się na kongres

  Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie.
  Kliknięcie w przycisk rejestracja przekieruje Państwa na odpowiednią stronę

  Partnerzy

  Organizator

  Wykonawca

  Patronat Honorowy

  Partnerzy Główni

  Partner Strategiczny

  Sponsorzy

  Patronat merytoryczny

  Partner technologiczny

  Partnerzy

  Główny Patronat medialny

  Patronat medialny

  Lokalizacja

  • Zielona Góra
  • marketing@polskaagencja.pl
  • 32 782 60 07

  Współpracowali z nami

  Instytucje rządowe

  Uczelnie wyższe | Instytuty naukowe

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.