Cinelli Cinelli Cinelli Cinelli Cinelli

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości


27-28 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Rejestracja

O kongresie


Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 27-28 października w Lublinie spotka się ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Motywem przewodnim czwartej edycji Kongresu będzie synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz Targach Lublin zgromadzą się osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.Relacja filmowa z IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości


1500

uczestników

Osoby zarządzające w polskich firmach, instytucjach, placówkach naukowych oraz przedstawiciele samorządów z całej Polski.

150

prelegentów

Eksperci ds. gospodarki, naukowcy, przedstawiciele mediów, prezydenci oraz burmistrzowie miast.

24

konferencje

Panele dyskusyjne poświęcone najbardziej aktualnym tematom w polskiej gospodarce i polityce.

Agenda


Przygotowane przez Radę Programową Kongresu konferencje tematyczne oraz panele tematyczne, poruszające najbardziej istotne kwestie z punktu widzenia nauki, polityki oraz gospodarki.Konferencje oraz panele dyskusyjne odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Grottgera 2 20-029 Lublin).

27.10 Sesja I
08:30 - 09:00
Rejestracja
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:00 - 09:15
Uroczysta inauguracja kongresu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:30 - 11:30
Trójpodział polskiej gospodarki: biznes – nauka – samorząd-sesja otwarcia
Moderator: Wojciech Pomarański Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Teresa Bogacka – kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Sławomir Sosnowski – marszałek Województwa Lubelskiego
Jan Andrzej Wielgus – członek zarządu Ursus S.A.
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Zagadnienia:
 1. Trójpodział polskiej gospodarki jako podstawa zrównoważonego rozwoju
 2. Współpraca biznes – nauka – samorząd szansą na przyciągnięcie i zatrzymanie kapitału ludzkiego
 3. Rola wsparcia samorządu dla rozwoju przedsiębiorczości
 4. Współpraca biznesu i nauki jako czynnik sprzyjający innowacyjnemu rozwojowi miast i regionów
 5. Rola środków unijnych w rozwoju miast i regionów
09:30 - 11:30
Rynek mieszkaniowy w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość
Moderator: Bożena Olesińska- Radca prawny Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
Patron medialny:
sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Zenon Różycki – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
Robert Pydzik – Prezes Wikana S.A.
Artur Palkiewicz – Dyr. ds. Marketingu GRC Technologie
Karol Frieman – Prezes Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o.
Leonard Wieczorek – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino
Zbigniew Gaca-Richter – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa
Krzysztof Skrzymowski – prezes MGSM Perspektywa
Maria Nowak – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk
Wiesław Cyzowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jagiełły w Łodzi
Zbigniew Gotfalski – Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
Mirosław Barszcz - prezes zarządu BGK Nieruchomości S.A.
Zagadnienia
 1. Innowacyjne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym
 2. Rozwój inwestycji mieszkaniowych przy współpracy z samorządami
 3. Wyrównanie szans społecznych w dostępie do mieszkań
 4. Zarządzanie i modernizowanie nieruchomości
09:30 - 11:30
Polityka zatrudnienia. Między oczekiwaniami pracodawców a pracowników
Moderator: dr Marek Białach- Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Jerzy Bartnicki - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie
Beata Stachurska-Wołk - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu
Łucja Greczyło - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie
Ewa Marchel - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach
Jarosław Rosiak - prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Anna Ledwożyw, Marek Zabielski - BorgWarner Poland Sp. z o.o.
Zagadnienia:
 1. Nowoczesne formy aktywizacji osób pozostających bez pracy
 2. Innowacyjne rozwiązania w kształtowaniu rynku pracy
 3. Rola kształcenia zawodowego
 4. Pracownik kontra pracodawca
 5. Samozatrudnienie i własna działalność jako sposoby na zmniejszenie bezrobocia wśród grup defaworyzowanych
 6. Rynek pracy a zmiany demograficzne
09:30 - 11:30
Polsko-brytyjskie forum exportowe
Moderator:Konrad Kubacki- Business Services Manager, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Konrad Kubacki - Business Services Manager, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
Tomasz Rodak - Dyrektor Sprzedaży, Bibby Financial Services
David James - Biegły rewident, Dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego biznesu Mazars w Polsce
David Kennedy - Dyrektor Marketingu Lacrosse Polska
Zagadnienia
 1. Dlaczego mimo Brexitu nadal warto eksportować do UK, wsparcie eksportera ze strony BPCC
 2. Jak eksportować i utrzymać płynność finansową? Analiza przykładów wykorzystania faktoringu w eksporcie
 3. Zawieranie umów handlowych, płatność za usługi i odzyskiwanie należności w Wielkiej Brytanii
 4. Selling to the UK - Getting your message across! Lokalizacja stron www, marketing i budowanie marki
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
12:00 - 14:15
Siła polskich innowacji – od pomysłu do sukcesu
Moderator: dr inż. Tomasz Nasiłowski - Prezes zarządu InPhoTech Sp. z o.o.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Prorektor ds współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Katedra Ekonomii Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej
Sławomir Sosnowski – marszałek Województwa Lubelskiego
Paweł Usidus, Prezes zarządu Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe - Envelo
dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziały Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
mec. Michał Żukowski - radca prawny, ekspert ds. prawnych aspektów komercjalizacji i transferu technologii
Zagadnienia:
 1. Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców
 2. Źródła finansowania innowacji w nowej perspektywie unijnej
 3. Inteligentne specjalizacje regionów jako katalizator innowacji
 4. Nowe technologie dla gospodarki
 5. Synergia nauki z biznesem szansą na rozwój gospodarki
 6. Polskie innowacje na światowym poziomie
12:00 - 14:15
Przyszłość polskiego górnictwa.Jak naprawić polskie górnictwo?
Moderator: Witold Pustułka Prezes Wydawnictwa Górniczego Sp. z o.o.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
Patronat medialny
sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
Janusz Steinhoff, Doradca zarządu PwC, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
dr inż. Zbigniew Rak, Katedra Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jacek Srokowski - doradca w Ministerstwie Energii
Zagadnienia:
 1. Strategia funkcjonowania górnictwa 2016-2030
 2. Konkurencyjność i rentowność polskich kopalń
 3. Przyszłość polskiej energetyki węglowej
 4. Restrukturyzacja - polityka, ekonomia i perspektywy na przyszłość
 5. Górnicze przywileje i związki zawodowe
 6. Alternatywne rynki zbytu dla polskich firm górniczych
12:00 - 14:15
Lider Polski Wschodniej - na przykładzie Lublina
Moderator: dr Mariusz Sagan- dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Piotr Choroś – kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej Urzędu Miasta Lublin
Tomasz Fulara – prezes zarządu MPK Lublin Sp. z o.o.
Artur Habza – dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
dr Joanna Mucha – posłanka na Sejm VIII kadencji, była Minister Sportu i Turystyki
dr hab. Zbigniew Pastuszak – dziekan Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Jan Pomorski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zagadnienia:
 1. Jak kształtować innowacyjne miasto – case study Miasta Lublin
 2. Czym jest miasto 3.0 i w jaki sposób wdrażać tą koncepcję w polskich miastach
 3. Jakie są czynniki kształtujące jakość życia w mieście
 4. W jaki sposób zmiana infrastruktury miejskiej wpływa na kształtowanie innowacyjności w mieście
 5. Wyżyny usługowe i przemysłowe –czy mają wpływ na rozwój miast
 6. W jaki sposób umiędzynarodowienie środowiska akademickiego wpływa na przybliżenie polskich miast do koncepcji miast 3.0
 7. Rozwój środowiska startupowego jako przykład rozwoju innowacyjności miejskiej
12:00 - 16:15
Kształcenie dualne przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego
Moderator: dr Michał Jarmuł - Prorektor ds. dydaktyki i jakości kształcenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Koordynator sesji:
sp7
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
Część I - prelekcje

Prelegenci
prof. dr hab. Maciej Pietrzak - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
prof. zw. dr hab. Józef Garbarczyk - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
dr Helena Babiuch - prorektor ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
prof. dr hab. Elżbieta Basiul - Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. nadzw. dr hab. inż. Karol Prałat - dziekan Wydziału Politechnicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Zagadnienia:
 1. Leszczyński model studiów dualnych
 2. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce
 3. Praktyczny model kształcenia. Opinie i doświadczenia interesariuszy
 4. Komercjalizacja badań Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w ramach współpracy z sektorem gospodarki
 5. Współpraca między nauką a przemysłem w dobie nowoczesnych i innowacyjnych metod dydaktycznych na przykładzie PWSZ w Kaliszu

  Część II - dyskusja (15:15-17:30)

  W dyskusji udział wezmą:
  mgr Teresa Bogacka - kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  dr hab. Mirosław J. Jarosz - rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  dr Marek Białach - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie
  Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  dr hab. Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski
  Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty
  Krzysztof Hetman - poseł do Parlamentu Europejskiego
  Maciej Maniecki - prezes zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny
  Zagadnienia:
  1. Studia dualne – innowacja w nauczaniu
  2. Praktyka zawodowa – doświadczenie zdobywane w trakcie studiów
  3. Praktyczny model kształcenia – dobry początek kariery zawodowej
  4. Efektywna współpraca uczelni i biznesu
  5. Kierunki zamawiane
14:15 - 15:15
Przerwa obiadowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
27.10 Sesja II
15:15 - 17:30
Jak naprawić polskie górnictwo? Nowoczesne rozwiązania w polskim górnictwie
Moderator: Witold Pustułka Prezes Wydawnictwa Górniczego Sp. z o.o.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
Patronat medialny
sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Tadeusz Koperski - Prezes Zarządu Haldex S.A.
Michał Balcerzak - Nadsztygar Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Jarosław Kukawski - Prezes Weir Minerals Poland Sp. z o.o.
dr inż. Zbigniew Rak - Katedra Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr hab. inż. Adam Szurlej - Katedra Inżynierii Gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Łukasz Kalus - Dyrektor ds. handlu Sevitel Sp. z o.o.
Zagadnienia:
 1. Ekologiczne rozwiązania w branży wydobywczej
 2. Głębienie szybów metodą mechanicznego urabiania skał twardych. Przyszłość czy teraźniejszość
 3. Maszyny, urządzenia i systemy przyszłości
 4. Globalne rozwiązania dla górnictwa - 100 lat tradycji
 5. Bezpieczeństwo w górnictwie
 6. Obudowa kotwowa szansą na obniżenie kosztów robót przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego
 7. Znaczenie węgla kamiennego i gazu ziemnego w bilansie paliwowo-energetycznym Polski w perspektywie długoterminowej
 8. Bezpieczeństwo w górnictwie
15:15 - 17:30
Innowacje w praktyce - prezentacje + panel dyskusyjny
Moderator: dr hab. Mirosław J. Jarosz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Anna Kubańska - Prezes zarządu Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.
Andrzej Kleta - Prezes zarządu Kadet Sp. z o.o.
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp - Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Witold Pleskacz - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Różanowski - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Zagadnienia:
 1. Innowacje a patenty
 2. Funkcjonowanie działu R&D w MŚP
 3. Finansowanie działań innowacyjnych oraz współpracy na płaszczyźnie nauka-biznes
 4. Nowe technologie dla gospodarki
 5. Polskie innowacje na światowym poziomie
15:15 - 17:30
Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju miast i regionów
Moderator: Zuzanna Bartczak- PWC
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Dariusz Donica - dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Lublin
Michał Furmanek - Brand Manager Marki Gospodarczej Lublin
David Kennedy - dyrektor marketingu Lacrosse Polska
Tomasz Żak - burmistrz Miasta Andrychów
Erwin Garbarczyk - prezes Fucco Design
Marcin Prokop - dziennikarz
Zagadnienia:
 1. Jak się wyróżnić: skuteczny branding, marketing miejsca
 2. Autentyczna tożsamość miejsca: kim jesteśmy jako podstawa strategii promocyjnej miasta i regionu
 3. Jak się promować: czy warto zatrudnić agencję reklamową czy lepiej polegać na urzędnikach?
 4. Case study: Miasto Lublin
 5. Nowoczesne rozwiązania w informacji turystycznej na przykładzie MAT-Mobilnego Asystenta Turystycznego
 6. Wykład motywacyjny Marcina Prokopa
15:15 - 17:30
Konkurencyjność sposobem na rozwój gospodarki
Moderator: Patrycja Otto-Duszczyk- Redaktor Dziennika Gazety Prawnej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Piotr Romańczuk - Lubella Sp. z o.o.
Piotr Kulikowski - Indykpol S.A.
Artur Habza - Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Maria Andrzej Faliński - Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
Ewa Wiszniowska - Dyrektor Delegatury UOKiK w Lublinie
Robert Stępkowski - założyciel platformy marketingmiejsca.com
Marek Sypek - Dyrektor Generalny Stock Polska Sp. z o.o.
Zagadenienia:
 1. Budowanie wizerunku i promocja polskich produktów
 2. Strategie konkurencyjności polskich firm
 3. Produkt szyty na miarę konsumenta
 4. Ceny kontra jakość – na co stawia przedsiębiorca?
 5. Produkt poza granicami: import/export motorem gospodarki
18:0-22:00
Gala oraz bankiet
Filharmonia im. H. Wieniawskiego
28.10 Sesja I
09:00 - 11:00
Lublin Start-up Meeting
Moderator: Michał Dec
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Aneta Brońska - manager AIP Lublin Marcin Kęćko - p.o. dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Lublin
Mateusz Prucnal - twórca portalu wydarzysie.pl
Piotr Kolanowski - radca prawny KPRF Law Office
Tomasz Małecki - prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Bartłomiej Poździk - manager Business Link Lublin
Ewelina Iwanek - prezes Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
Maciej Maniecki- prezes Solet Business Intelligence
Zagadnienia:
 1. Jak zacząć przygodę ze startupem?
 2. Jak najlepiej wspierać młodą przedsiębiorczość
 3. Finansowanie Start-upów
 4. Jak połączyć seniorów i adeptów biznesowych
 5. Przekucie innowacji na sukces
 6. Start-up w Lublinie – zaangażowanie miasta we wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców
 7. Prawne aspekty funkcjonowania start-upów
 8. Gala wręczenia nagród Gazety Wyborczej - redakcja Lublin
09:00 - 11:00
Forum Wodociągowe
Moderator: Magdalena Seidel-Przywecki Redaktor naczelna Wydawnictwa Seidel-Przywecki
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
Patron medialny:
energetyka
W dyskusji udział wezmą:
Patryk Michalak - prezes zarządu Ekolobud Sp. z o.o.
Witold Dadej - Prokurent i Dyrektor Inwestycji w MPWiK Lublin oraz Marek Malendowski - kierownik pogotowia Wod-Kan
Maria Chilińska - prezes zarządu ZGWK Tomaszów Mazowiecki
Wojciech Jastrzębski - prezes zarządu "Wodnik" Jelenia Góra
Janusz Tomasz Czarnogórski - PGK Ząbki
Zagadnienia
Sesja I - Modernizacje, innowacje, inwestycje
 1. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie. Zarządzania awariami w powiązaniu z GIS.
 2. Innowacyjne rozwiązania w zakresie higienizacji osadów ściekowych
 3. W zgodzie z naturą
 4. Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi (zmniejszenie strat wody, uzdatnianie)
 5. Współpraca spółek z samorządami w zakresie planowanych inwestycji

Sesja II - Nowe prawo wodne
 1. Czy istnieje potrzeba zmian w Prawie Wodnym
 2. Wpływ proponowanych zmian na: region, spółki, mieszkańca
 3. Następstwa centralizacji spółek miejsko-gminnych
 4. Prawo Wodne: Kto zyska, kto straci?
09:00 - 11:00
Nauka i medycyna na miarę XXI wieku
Moderator: Zbigniew Dobkowski Lubelskie Biuro Regionalne Klastra PIKMED
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Ryszard Olszanowski - prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska
Irena Rej - prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska
prof. dr hab. Paweł Mikołajczak - dyrektor Instytutu Informatyki UMCS
prof. Andrzej Lange - dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych
prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Alfred Owoc - przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi
dr n.med Zbigniew Orzeł - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Zagadnienia:
 1. Sytuacja polskiego rynku farmaceutycznego w perspektywie 2016-2020
 2. Nowatorskie metody leczenia w polskich szpitalach
 3. Jak skutecznie komercjalizować innowacje medyczne?
 4. Rozwój telemedycyny w Polsce - szanse oraz możliwości
 5. Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia
09:00 - 11:00
Instrumenty finansowe rozwoju miast do 2020 r.
Moderator: Andrzej Pietrasik Burmistrz Miasta Płońsk
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Grażyna Kowalik - wójt Gminy Hanna
Andrzej Pietrasik - burmistrz Miasta Płońsk
Dariusz Wróbel - burmistrz Miasta Opole Lubelskie
Roman Bednarek - burmistrz Miasta Sompolno
Sławomir Kapica - burmistrz Gminy Syców
Zbigniew Kot - burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
Andrzej Porawski - Dyrektor w Związku Miast Polskich
Zagadnienia:
 1. Stan zaawansowania instrumentów finansowych w ramach programów 2014-2020
 2. AInstrumenty finansowe w celu wspierania zatrudnienia i innowacji społecznych
 3. Zasady działania instrumentów finansowych
 4. Rodzaje finansowania oraz kryteria kwalifikacji i sposób aplikowania
 5. Aktualna oferta instrumentów finansowych programów UE 2014-2020
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
11:30 - 13:45
W stronę green city. Przykłady z polskich miast
Moderator: Piotr Kozłowski- Redaktor Gazety Wyborczej - Lublin
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Bogumił Ścirko - Przewodniczący Rady Klastra Zrównoważona Infrastruktura
Agnieszka Luty-Wysiecka - Skanska SA
Sabina Nowosielska - prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle
Tomasz Wojtkiewicz - prezes zarządu NextBike
Aleksander Wiącek - asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej
Mirosław Wasztyl - z-ca burmistrza Miasta Andrychowa
Andrzej Panuszewski - Pyrocat Catalyse World
Dionizy Ziemiecki - prezes Polskiego Związku Wędkarskiego
Zagadnienia:
 1. Energooszczędne budownictwo socjalne
 2. Zielone budownictwo przyszłości - szansą rozwoju dla regionu
 3. Kędzierzyn-Koźle? W kierunku eKKo. Wizja, cel, wyzwanie.
 4. Sieć wypożyczalni rowerów miejskich
 5. Polityka rowerowa w Lublinie
 6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Andrychowie - studium przypadków
 7. Wyłapywanie związków biogennych po oczyszczaniu ścieków
 8. Rekreacja, turystyka i ochrona środowiska
11:30 - 13:45
Komercjalizacja badań poprzez synergię nauki z biznesem
Moderator: Anna Grzegorczyk Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:

sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
dr inż. Tomasz Nasiłowski - prezes zarządu InPhoTech Sp. z o.o.
Józef Dudziak - prezes zarządu Pyrocat Catalyse World Sp. z o.o.
Dariusz Dzirba - z-ca Dyrektora ds. badań i rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
Aneta Maszewska - Krajowy Punkt Kontaktowy HORYZONT 2020
Anna Kacprzyk - Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus - Centrum Doskonałości CAMT i Fraunhofer Project Center na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej
Zagadnienia:
 1. Innowacje w Polsce, kierunki rozwoju oraz komercjalizacja badań
 2. Działalność B+R w przedsiębiorstwach – znaczenie, forma i źródła finansowania
 3. Sposoby udostępniania rezultatów prac B+R
 4. Bariery w rozwoju działalności B+R
 5. Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
11:30 - 13:45
Sposób na inwestora. Jak miasta i gminy skutecznie przyciągają kapitał?
Moderator: Dionizy Smoleń- Dyrektor Sektora Publicznego PwC Polska Sp. z o.o.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:

sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Krzysztof Wolny - burmistrz Gminy Międzychód Wiesław Skwarko - prezes Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego
Grzegorz Benedykciński - burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki
Tadeusz Ferenc - prezydent Miasta Rzeszów
Marcin Witko - prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki
Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Lublinie
Zagadnienia:
 1. Wysoki standard życia magnesem dla inwestycji
 2. Gmina przyjazna inwestorom
 3. Zewnętrzne źródła finansowania samorządu
 4. Przyciąganie inwestycji do miast i gmin
 5. Turystyka biznesowa
11:30 - 13:45
CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
Moderator: Bob Kamiński Prokurent Fajnej Spółdzielni Socjalnej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
W dyskusji udział wezmą:
Sławomir Nawrot - dyrektor logistyki Fajnej Spółdzielni Socjalnej
Bob Kamiński - prokurent Fajnej Spółdzielni Socjalnej
Zagadnienia:
 1. Po co ten cały CSR?
 2. Najlepsze Praktyki działań CSR-owych w Polsce
 3. Jakie innowacje czekają nas w obszarze CSR?
 4. CSR na cztery sektory
 5. Nadchodzą Czasy CSV! Creating Shared Value Time - Czas Tworzenia Wartości Współdzielonej
13:45 - 14:45
Przerwa obiadowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
28.10 Sesja II
14:45 - 17:00
Zrównoważony transport i logistyka
Moderator: Arkadiusz Żurek- Dyrektor Generalny Instytut INTL Sp. z o.o.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Andrzej Wasilewski - Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Anna Kowalska - prezes Zarządu Transportu Miejskiego Rzeszów
Zbigniew Tabor - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katowice
Piotr Stejter - BUSTER Buczyński i Stejter
Włodzimierz Wilkanowicz - Prezes Kolei Wielkopolskich
dr inż. Grzegorz Zając - Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas – WSEI, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Marek Gromaszek – Dyrektor Centrum Logistycznego Mełgiewska Sp. z o.o. Sp.K.
Zagadnienia:
 1. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego
 2. Rola kolei regionalnych
 3. Nowe technologie i innowacje w transporcie zbiorowym
 4. Transport intemodalny
 5. Nowe strategie branży TSL
 6. Funkcjonowanie transportu w relacjach międzynarodowych
 7. Efektywne i inteligentne systemy logistyczne
 8. Nowy jedwabny szlak
14:45 - 17:00
Rynek energii 2030
Moderator: -prof. dr hab. Janusz Ryczkowski- Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:

sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Jan Koblak - Prezes Horus Energia
Andrzej Czernecki - Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Andrzej Kuchciak – dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddziału Lublin
Józef Dudziak - Pyrocat Catalyse World
Henryk Smolarz - Dyrektor Regionalnego Biura Energii Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Zagadnienia:
 1. Źródła energii odnawialnej
 2. Prognoza rozwoju rynku energii w Polsce
 3. Wpływ regulacji CO₂ na polską energetykę
 4. Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 5. Dywersyfikacja źródeł energii
14:45- 17:00
Biznes w sporcie - sport w biznesie
Moderator: Robert Dołęga- polski sztangista
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Mateusz Kusznierewicz
Robert Korzeniowski
Marcin Witko - Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego
Joanna Styczeń-Lasocka - Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska
Marcin Czachorski - Prezes P1 Sport
Bartosz Krawczyński - Dyrektor Instytutu Sportu
Rafał Fabisiak - radca prawny KPRF Law Office
Marek Nowiński - kanclerz Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie
Krzysztof Grabczuk - wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Zagadnienia:
 1. Jak sukcesy w sporcie przekładają się na powodzenie w biznesie
 2. Czy duże obiekty sportowe to zawsze tylko koszty dla miasta?
 3. Sponsoring w sporcie jako element promocji wielkich marek
 4. Sportowiec jako marka
 5. Stowarzyszenia Sportowe – wyrównywanie szans w sporcie
 6. Prawo w sporcie
14:45 - 17:00
Smart city – inteligentne miasto przyszłości
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
W dyskusji udział wezmą:
Piotr Majchrowicz - Prezes Elf Sp. z o.o.
Sebastian Grabowski - Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska
dr Dagmara Kociuba - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Sławomir Sikora - Prezes Zarządu City Handlowy
Sebastian Kawałko – Doradca Prezydenta Miasta Lublin
Zagadnienia:
 1. Rola bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach Smart City
 2. Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w projektach infrastrukturalnych.
 3. Smart city orient biznes podstawą rozwoju miast przyszłości
 4. Projekty infrastrukturalne a bezpieczeństwo w miastach
 5. Mobilność miast i metropolii
 6. Poziom dojrzałości polskich miast przyszłości
 7. Open data jako czynnik dynamizujący rozwój przedsiębiorczości miast
Targi "Przestrzeń Marki"
27.10 - 10:00 - 18:00
28.10 - 10:00 - 17:00
Targi "Przestrzeń Marki"
Targi Lublin S.A.
Równolegle do obrad, które będą trwały w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, w pobliskich Targach Lublin odbędzie się wydarzenie Przestrzeń Marki, na którym zaprezentują się firmy, uczelnie i samorządy z całej Polski. Zależy nam na tym, by na tle firm z całej Polski mogli zaprezentować się także przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, pokazując przybyłym gościom potencjał regionu. Szczególnie promocji Państwa firm, produktów i usług podczas wydarzenia.

Targi „Przestrzeń Marki” są otwarte dla zwiedzających się w dniu 27 października w godz. 10-18 oraz w dniu 28 października w godz. 10-17. Wstęp na Targi jest bezpłatny. Adres: Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin.

Rada Programowa


Przedstawiciele władz samorządowych, eksperci ds. gospodarki, polityki oraz nauki.

Pełny skład Rady Programowej będzie dostępny w najbliższym czasie.

 • Portfolio Item

  Sławomir Sosnowski

  Marszałek Województwa Lubelskiego

  Portfolio Item

  Krzysztof Żuk

  Prezydent Miasta Lublina

  Portfolio Item

  Teresa Bogacka

  Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Portfolio Item

  dr inż. Tomasz Nasiłowski

  Prezes zarządu InPhoTech Sp. z o.o.

  Portfolio Item

  prof. dr hab. Paweł Rowiński

  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

  Portfolio Item

  prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

  Rektor Politechniki Gdańskiej

 • Portfolio Item

  Krzysztof Hetman

  Poseł do Parlamentu Europejskiego

  Portfolio Item

  prof. dr hab.inż. Andrzej Gonet

  Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH /
  Członek Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

  Portfolio Item

  Adrian Furgalski

  Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Rejestracja zamknięta


Prosimy o uważne przeczytaniei informacji organizacyjnych.

Zapisz się do newslettera


Kontakt


W przypadku pytań, bądź uwag dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z biurem Organizatora.

Adres

Polska Agencja Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice

Telefon

32 782 60 07
32 782 60 05