Cinelli Cinelli Cinelli Surly Surly Cinelli Cinelli

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości


27-28 października 2016
Lublin

Rejestracja

O kongresie


Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 27-28 października w Lublinie spotka się ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Motywem przewodnim czwartej edycji Kongresu będzie synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz Targach Lublin zgromadzą się osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
zaprasza na IV Polski Kongres PrzedsiębiorczościPoseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman
zaprasza na IV Polski Kongres Przedsiębiorczości


1500

uczestników

Osoby zarządzające w polskich firmach, instytucjach, placówkach naukowych oraz przedstawiciele samorządów z całej Polski.

150

prelegentów

Eksperci ds. gospodarki, naukowcy, przedstawiciele mediów, prezydenci oraz burmistrzowie miast.

28

konferencji

Panele dyskusyjne poświęcone najbardziej aktualnym tematom w polskiej gospodarce i polityce.

Agenda


Przygotowane przez Radę Programową Kongresu konferencje tematyczne oraz panele tematyczne, poruszające najbardziej istotne kwestie z punktu widzenia nauki, polityki oraz gospodarki.

27.10 Sesja I
08:30 - 09:00
Rejestracja
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:00 - 09:15
Uroczysta inauguracja kongresu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:30 - 11:30
Trójpodział polskiej gospodarki: biznes – nauka – samorząd-sesja otwarcia
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
 1. Trójpodział polskiej gospodarki jako podstawa zrównoważonego rozwoju
 2. Współpraca biznes – nauka – samorząd szansą na przyciągnięcie i zatrzymanie kapitału ludzkiego
 3. Rola wsparcia samorządu dla rozwoju przedsiębiorczości
 4. Współpraca biznesu i nauki jako czynnik sprzyjający innowacyjnemu rozwojowi miast i regionów
 5. Rola środków unijnych w rozwoju miast i regionów
09:30 - 11:30
Rynek mieszkaniowy w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Patron medialny:
sp7 sp7
 1. Innowacyjne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym
 2. Wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań
 3. Perspektywy nowych źródeł finansowania budownictwa mieszkaniowego
 4. Rozwój inwestycji mieszkaniowych dzięki współpracy z samorządami lokalnymi
 5. Nowoczesna spółdzielnia mieszkaniowa – inwestor i zarządca nieruchomości
 6. Innowacyjne budownictwo XXI wieku
09:30 - 11:30
Polityka zatrudnienia. Między oczekiwaniami pracodawców a pracowników
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Nowoczesne formy aktywizacji osób pozostających bez pracy
 2. Innowacyjne rozwiązania w kształtowaniu rynku pracy
 3. Rola kształcenia zawodowego
 4. Pracownik kontra pracodawca
 5. Samozatrudnienie i własna działalność jako sposoby na zmniejszenie bezrobocia wśród grup defaworyzowanych
 6. Rynek pracy a zmiany demograficzne
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
12:00 - 14:15
Siła polskich innowacji – od pomysłu do sukcesu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców
 2. Źródła finansowania innowacji w nowej perspektywie unijnej
 3. Inteligentne specjalizacje regionów jako katalizator innowacji
 4. Start-upy – nowa przedsiębiorczość
 5. Polskie innowacje na światowym poziomie: prezentacje
12:00 - 14:15
Przyszłość polskiego górnictwa.Jak naprawić polskie górnictwo? Nowoczesne rozwiązania w polskim górnictwie.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7
Jak naprawić polskie górnictwo? (sesja I)
 1. Strategia funkcjonowania górnictwa 2016-2030
 2. Konkurencyjność i rentowność polskiego węgla
 3. Przyszłość polskiej energetyki węglowej
 4. Górnicze przywileje, a związki zawodowe
 5. Nowoczesne formy zarządzania w prywatnych kopalniach

Nowoczesne rozwiązania w polskim górnictwie (sesja II)
 1. Innowacyjne metody wydobycia
 2. Ekologiczne rozwiązania w branży wydobywczej
 3. Nowoczesne technologie wykorzystania węgla
 4. Maszyny, urządzenia i systemy przyszłości
 5. Bezpieczeństwo w górnictwie
12:00 - 14:15
Innowacyjny rozwój miasta i metropolii
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Inteligentne specjalizacje Lublina i Regionu – czy wokół nich można zbudować ponadregionalne innowacyjne platformy przemysłowe i usługowe dla całej Polski Wschodniej?
 2. Rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Parków Przemysłowych w województwie lubelskim – jak przyspieszyć procesy re-industrializacji regionu?
 3. Innowacyjność i nowe technologie – wykorzystanie potencjału naukowego i biznesowego Polski Wschodniej dla wyższej konkurencyjności makroregionu
 4. Jak wykorzystać potencjał tysięcy studentów kończących edukację w Lublinie - jednym z największych w Polsce ośrodków akademickich
 5. Czy rozwój sektora BPO/SSC w Lublinie i regionie zatrzyma migrację absolwentów?
12:00 - 14:15
Kształcenie dualne przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Koordynator sesji:
sp7
Partner sesji:
sp7
 1. Studia dualne – innowacja w nauczaniu
 2. Praktyka zawodowa – doświadczenie zdobywane w trakcie studiów
 3. Praktyczny model kształcenia – dobry początek kariery zawodowej
 4. Efektywna współpraca uczelni i biznesu
 5. Kierunki zamawiane
14:15 - 15:15
Przerwa obiadowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
27.10 Sesja II
15:15 - 17:30
Rozwój regionalny w perspektywie 2014-2020
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Porównanie perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020
 2. Środki unijne na rozwój regionów w perspektywie 2014-2020
 3. Inteligentne specjalizacje regionów
 4. Większe środki – większa odpowiedzialność. Jak efektywnie wykorzystać wsparcie unijne
 5. Wyzwania związane z wykorzystaniem środków unijnych
15:15 - 17:30
Przemysł obronny
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Przyszłość polskiej obronności i polskiego przemysłu obronnego
 2. Biznesowa perspektywa współpracy z wojskiem
 3. Modernizacja Sił Zbrojnych w latach 2016-2022
 4. Nowe technologie dla przemysłu obronnego
 5. Rodzaje sprzętu i uzbrojenia, oferta rynku. Cena i jakość. Procedury i terminy
 6. Współpraca gospodarcza w produkcji zbrojeniowej. Przykłady powiązań kooperacyjnych
15:15 - 17:30
Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju miast i regionów
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7
 1. Jak się wyróżnić: skuteczny branding, marketing miejsca
 2. Autentyczna tożsamość miejsca: kim jesteśmy jako podstawa strategii promocyjnej miasta i regionu
 3. Jak się promować: czy warto zatrudnić agencję reklamową czy lepiej polegać na urzędnikach?
 4. Case study: Miasto Lublin
 5. Wykład motywacyjny Marcina Prokopa
15:15 - 17:30
Lublin Start-up Meeting
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Jak zacząć przygodę ze startupem?
 2. Jak najlepiej wspierać młodą przedsiębiorczość
 3. Finansowanie Start-upów
 4. Jak połączyć seniorów i adeptów biznesowych
 5. Przekucie innowacji na sukces
 6. Start-up w Lublinie – zaangażowanie miasta we wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców
15:15 - 17:30
Konkurencyjność sposobem na rozwój gospodarki
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Budowanie wizerunku i promocja polskich produktów
 2. Strategie konkurencyjności polskich firm
 3. Produkt szyty na miarę konsumenta
 4. Ceny kontra jakość – na co stawia przedsiębiorca?
 5. Produkt poza granicami: import/export motorem gospodarki
18:0-22:00
Gala oraz bankiet
Filharmonia im. H. Wieniawskiego
28.10 Sesja I
09:00 - 11:00
Program Polska Wschodnia - polityka gospodarcza - rozwój Polski Wschodniej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Nowe możliwości i perspektywy Polski Wschodniej
 2. Polska Wschodnia 2014-2020: informacje o programie
 3. Inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej
 4. Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości
 5. Inwestycje i przemysł w Polsce Wschodniej
09:00 - 11:00
W stronę green city. Przykłady z polskich miast
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7
 1. „Forum wodociągowe” – inwestycje w ochronę środowiska: prezentacje projektów modernizacji sieci wodociągowych
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (największy w historii Lublina projekt modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej)
 3. Sieć wypożyczalni rowerów miejskich
 4. Autobus elektryczny
 5. Lubelska Energia Fotowoltaiczna
 6. Rewitalizacja Doliny Bystzycy
09:00 - 11:00
Nauka i medycyna na miarę XXI wieku
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
 1. Sytuacja polskiego rynku farmaceutycznego w perspektywie 2016-2020
 2. Pozycja polskich firm farmaceutycznych na rynku globalnym
 3. Jak skutecznie komercjalizować innowacje medyczne?
 4. Rozwój telemedycyny w Polsce - szanse oraz możliwości
 5. Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia
09:00- 11:00
Instrumenty finansowe rozwoju miast do 2020 r.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7
 1. Stan zaawansowania instrumentów finansowych w ramach programów 2014-2020
 2. Instrumenty finansowe w celu wspierania zatrudnienia i innowacji społecznych
 3. Zasady działania instrumentów finansowych
 4. Rodzaje finansowania oraz kryteria kwalifikacji i sposób aplikowania
 5. Aktualna oferta instrumentów finansowych programów UE 2014-2020
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
11:30 - 13:45
Horyzont 2020. Komercjalizacja badań poprzez synergię nauki z biznesem
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:

sp7 sp7
sp7
 1. Innowacje w Polsce, kierunki rozwoju oraz komercjalizacja badań
 2. Działalność B+R w przedsiębiorstwach – znaczenie, forma i źródła finansowania
 3. Sposoby udostępniania rezultatów prac B+R
 4. Bariery w rozwoju działalności B+R
 5. Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
11:30 - 13:45
Sposób na inwestora. Jak miasta i gminy skutecznie przyciągają kapitał?
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Wysoki standard życia magnesem dla inwestycji
 2. Gmina przyjazna inwestorom
 3. BIZ
 4. Przyciąganie inwestycji do miast i gmin – teoria a praktyka
 5. Turystyka biznesowa
11:30 - 13:45
II polsko-brytyjskie forum exportowe / Brexit
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Wpływ Brexitu na gospodarki krajów Unii Europejskiej
 2. Czy będą masowe powroty z Wysp Brytyjskich po Brexicie?
 3. Załamanie sektora finansowego jako skutek Brexitu
 4. Eksport do Wielkiej Brytanii – szanse dla polskich przedsiębiorstw
 5. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii
11:30 - 13:45
CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Po co ten cały CSR?
 2. Najlepsze Praktyki działań CSR-owych w Polsce
 3. Jakie innowacje czekają nas w obszarze CSR?
 4. CSR na cztery sektory
 5. Nadchodzą Czasy CSV! Creating Shared Value Time - Czas Tworzenia Wartości Współdzielonej
13:45 - 14:45
Przerwa obiadowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
28.10 Sesja II
14:45 - 17:00
Zrównoważony transport i logistyka
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7 sp7 sp7 sp7
 1. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego
 2. Rola kolei regionalnych
 3. Nowe technologie i innowacje w transporcie zbiorowym
 4. Transport intemodalny
 5. Nowe strategie branży TSL
 6. Funkcjonowanie transportu w relacjach międzynarodowych
 7. Efektywne i inteligentne systemy logistyczne
 8. Nowy jedwabny szlak
14:45 - 17:00
Rynek energii 2030
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:

sp7
 1. Źródła energii odnawialnej
 2. Prognoza rozwoju rynku energii w Polsce
 3. Wpływ regulacji CO₂ na polską energetykę
 4. Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 5. Dywersyfikacja źródeł energii
14:45- 17:00
Biznes w sporcie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Jak sukcesy w sporcie przekłada się na powodzenie w biznesie:
  Prezentacja Mateusza Kusznierewicza
  Prezentacja Roberta Korzeniowskiego
 2. Czy duże obiekty sportowe to zawsze tylko koszty dla miasta? Przypadek PGE Stadionu Narodowego
 3. Sponsoring w sporcie jako element promocji wielkich marek
 4. Sportowiec jako marka
 5. Rozwój marketingu sportowego
14:45 - 17:00
Smart city – inteligentne miasto przyszłości
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:
sp7 sp7 sp7
 1. Rola bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach Smart City
 2. Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w projektach infrastrukturalnych.
 3. Smart city orient biznes podstawą rozwoju miast przyszłości
 4. Projekty infrastrukturalne a bezpieczeństwo w miastach
 5. Mobilność miast i metropolii
 6. Poziom dojrzałości polskich miast przyszłości
 7. Open data jako czynnik dynamizujący rozwój przedsiębiorczości miast
Uroczysta gala
18:00 - 22:00
Uroczysta gala
Gala wręczenia nagród Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

Rada Programowa


Przedstawiciele władz samorządowych, eksperci ds. gospodarki, polityki oraz nauki.

Pełny skład Rady Programowej będzie dostępny w najbliższym czasie.

 • Portfolio Item

  Sławomir Sosnowski

  Marszałek Województwa Lubelskiego

  Portfolio Item

  Krzysztof Żuk

  Prezydent Miasta Lublina

  Portfolio Item

  Teresa Bogacka

  Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Portfolio Item

  gen. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

  Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

  Portfolio Item

  prof. dr hab. Paweł Rowiński

  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

  Portfolio Item

  prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

  Rektor Politechniki Gdańskiej

 • Portfolio Item

  Krzysztof Hetman

  Poseł do Parlamentu Europejskiego

  Portfolio Item

  prof. dr hab.inż. Andrzej Gonet

  Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH /
  Członek Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

  Portfolio Item

  Adrian Furgalski

  Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Prosimy o uważne przeczytaniei informacji organizacyjnych.

Zapisz się do newslettera


Kontakt


W przypadku pytań, bądź uwag dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z biurem Organizatora.

Adres

Polska Agencja Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice

Telefon

32 782 60 07
32 782 60 05Rzecznik prasowy

Karolina Luksa
690 906 640
rzecznik@pap.katowice.pl